Stadsbelang Utrecht

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

 

Zorg

 

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt.

 

Zorg voor elkaar »

Armoede

Armoedebestrijding is niet een zaak van de gemeente alleen, Utrechters helpen elkaar. Er zijn veel organisaties die zich bekommeren om mensen die in armoede leven. Organisaties met een kerkelijke achtergrond, maar ook anderen, zoals de Stichting Leergeld, de Stichting Laat ze maar lachen en serviceclubs als de Rotary en de Lions. Er moet sprake zijn van een toenemende samenwerking.

 

 

Simpel, Duidelijk en Utregs.

Stadsbelang Utrecht vindt dat inwoners het recht hebben op een overheid die zuinig omgaat met haar geld. Inwoners hebben inzicht in wat er speelt en krijgen in duidelijke taal uitgelegd wat de plannen zijn. Geld moet besteed worden aan projecten die de welvaart in Utrecht vergroten. Het moet gaan om zaken waar inwoners iets aan hebben. Zaken die hun welzijn nu of in de toekomst gaan vergroten. Stadsbelang Utrecht zet zich in voor een groenere stad, waar iedereen die mee kan doen ook daadwerkelijk meedoet. Wijken moeten bereikbaar blijven, dat geldt zeker ook voor de gehele binnenstad.

De gemeenteraad wordt gekozen als vertegenwoordiging van alle inwoners in Utrecht. Wij vinden dan ook dat u alles mag weten. Communicatie moet simpel en duidelijk zijn en blijven. Wij zijn er voor u!

Actueel

Bijdrage Stadsbelang Utrecht- algemene beschouwingen 2019 voorjaarsnota

Bijdrage Stadsbelang Utrecht- algemene beschouwingen 2019 voorjaarsnota

- Alleen het gesproken woord geldt Voorzitter, Stadsbelang Utrecht heeft al meerdere keren aangegeven dat het college niet in control is op de gemeentefinanciën. Hierdoor is sprake van structurele exploitatietekorten, een solvabiliteit waarop veel is aan te merken en...