Selecteer een pagina

Stadsbelang Utrecht staat voor andere keuzes

Standpunten

Duidelijk en uitvoerbaar beleid

Stadsbelang Utrecht staat voor een duidelijk en uitvoerbaar beleid, met oog voor de financiële consequenties voor nu en in de toekomst. Dit is het uitgangspunt op grond waarvan beslissingen moeten worden genomen.

Oog voor de financiële consequenties

Niet het wensdenken staat centraal, maar een nieuwe zakelijkheid. De gemeente heeft een dienstbare rol, de zorgplicht bestaat uit voorwaarden scheppen opdat inwoners en het maatschappelijk middenveld hun verantwoording kunnen nemen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA »

Zorg voor elkaar, jong en oud, is een verantwoordelijkheid van iedereen (mantelzorg & gemeente)

Lees meer

Jeugd- en Ouderenzorg

Klaar staan voor taken in jeugd- en ouderenzorg Het is een van de grootste taken die op de gemeente Utrecht af komt: de zorg voor jeugd en ouderen die hulp nodig hebben. Gemeentes zijn vanaf 1 januari 2015, samen met zorgverzekeraars, verantwoordelijk voor de... Lees meer

Bij onvoldoende inkomen actief aanbieden van bijzondere regelingen en voorzieningen

Lees meer

Armoede

Een groeiende groep Utrechters leeft onder de armoedegrens. Basisvoorzieningen voor iedereen bereikbaar. Regelingen bij onvoldoende inkomen

Lees meer

Voorkomen en genezen van leegstand

Lees meer

Kantoren

Zoveel leegstand is niet nodig. Utrecht kan veel meer doen om dit te voorkomen. Ook door nieuwbouw van kantoren in regionaal verband beter te regelen

Lees meer

Kritisch op uitbreiding winkels

Lees meer

Winkels

Gebruik van bestaande capaciteit bevorderen. Regionale afstemming.

Lees meer

Wonen moet voorop staan, niet de winsten

Lees meer

Wonen

Wonen is een recht, geen verdienmodel. Volkshuisvesting, dat is een plicht van de gemeente: realiseren van huisvesting voor iedereen. Doorstroming op de huurmarkt en realisatie van betaalbare koopwoningen

Lees meer

Utrecht moet beter luisteren

Lees meer

WIJKAMBITIE EN LEEFBAARHEIDSUBSIDIE

Wijkambitie en leefbaarheid Wijkraden vervullen een nuttige functie als snuffelpalen voor vragen en behoeften van inwoners in de wijken. Utrecht moet beter luisteren naar de gevraagde en ongevraagde adviezen. De geoormerkte Leefbaarheidsbudgetten voor de wijken... Lees meer

we staan vierkant achter elk groen voorstel

Lees meer

GROEN

Ambities voor een nog groener Utrecht Groen, groener, want Utrecht is nog niet groen genoeg. Stadsbelang Utrecht is op dit punt zeer ambitieus. Een groene stad zorgt immers voor een aantrekkelijke leefomgeving, een buurt waar je graag woont. De gemeente kan veel doen... Lees meer

De aanpak van criminaliteit mag niet verslappen

Lees meer

VEILIGHEID

Een veilige stad, dat verdient aandacht Een veilige stad, dat is wat Stadsbelang Utrecht, hoog in het vaandel heeft staan. Op zich onderscheiden we ons daar niet echt in van anderen, wie wil er geen veilige busbaan en een buurt zonder inbraken? Precies, maar juist... Lees meer

sport blijft betaalbaar voor iedereen

Lees meer

SPORT

Sport is in ons aller belang De bal moet rollen, wachtlijsten in de sport horen daar niet bij. Sporten is goed en moet toegankelijk zijn en blijven, voor iedereen, en dat kan, vindt Stadsbelang Utrecht. Sportlocaties en sportvelden kunnen bijvoorbeeld veel beter benut... Lees meer

Cultuur is voor iedereen

Lees meer

CULTUUR

Cultuur, sterk op eigen kracht Muziek, toneel, dans, film, musea, we kunnen niet zonder. Actief of passief, iedereen is met cultuur bezig. Cultuur verrijkt ons leven en is daarom belangrijk. Maar het mag geen bodemloze put zijn voor de culturele elite. Cultuur is voor... Lees meer

Woonlastenbesparing, comfortverbetering en CO2-uitstootvermindering

Lees meer

ENERGIE

Energie besparen, dat doet U De overheid bespaart geen energie, dat doen burgers, organisaties en bedrijven. De gemeente helpt daarbij, schept voorwaarden en beleidsambities en geeft waar nodig een steuntje in de rug. De zorg voor een duurzame stad ligt wat... Lees meer

Onze auto heeft ook een parkeerplek nodig

Lees meer

VERKEER

Weg met de files en opstoppingen Te voet, met de fiets of bromfiets, de auto of motor of met de bus of trein, het maakt niet uit: iedere Utrechter heeft de vrijheid om te kiezen met welk vervoermiddel hij of zij van A naar B gaat. Waar Utrecht voor moet zorgen is dat... Lees meer

Waar iedereen de kans wordt geboden om zich te ontwikkelen

Lees meer

ONDERWIJS

Onderwijs, de verantwoordelijkheid van school en ouders Stadsbelang Utrecht staat voor een onderwijsstelsel waar iedereen de kans wordt geboden om zich te ontwikkelen. De primaire verantwoordelijkheid voor de schoolcarrière van het kind ligt bij de ouders, de gemeente... Lees meer

De stijgende werkloosheid gaat niet aan Utrecht voorbij

Lees meer

WERK EN ONDERNEMEN

Aan het werk, zo simpel is het. Werknemers, jong en oud, en ondernemers willen aan de slag, Utrecht moet ze daarbij helpen: maak ondernemen en banen mogelijk door obstakels weg te nemen, dring de regelgeving en bureaucratie terug. De stijgende werkloosheid gaat niet... Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht