STANDPUNTEN

STADSBELANG UTRECHT STAAT VOOR ANDERE KEUZES

Stadsbelang Utrecht staat voor een duidelijk en uitvoerbaar beleid, met oog voor de financiële consequenties voor nu en in de toekomst. Dit is het uitgangspunt op grond waarvan beslissingen moeten worden genomen. Niet het wensdenken staat centraal, maar een nieuwe zakelijkheid. De gemeente heeft een dienstbare rol, de zorgplicht bestaat uit voorwaarden scheppen opdat inwoners en het maatschappelijk middenveld hun verantwoording kunnen nemen.

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht