Stedelijke ontwikkeling

Binnen én buiten Utrecht uitbouwen

Groeien is geen doel op zich

Utrecht heeft op dit moment zo’n 335.000 inwoners. De huidige gemeenteraad wil in 2030 naar 400.000 inwoners en naar 425.400 inwoners in 2040. De reden voor deze groeibehoefte is simpel: meer inwoners betekent meer inkomsten. Die inkomsten zijn nodig om de schulden die wij nu maken te kunnen betalen in de toekomst. Stadsbelang Utrecht wil de stad laten groeien in een tempo dat goed is voor Utrechters, niet voor de kas van de gemeente. Stadsbelang Utrecht kiest voor een organische groei naar vooralsnog 370.000 inwoners in 2030.

 

Wonen wordt steeds duurder

Utrecht huisvest nu al meer dan 3650 inwoners per vierkante kilometer. Bij een groei naar 400.000 inwoners in 2030 zijn er nog veel meer woningen nodig. Terwijl Utrecht nu al een enorm woningtekort heeft. Bouwen binnen de stadgrenzen betekent bouwen tegen relatief hoge kosten. Bestaande gebouwen afbreken of ombouwen tot woonruimte is een optie. Dit levert echter veel te weinig woningen op. Tegen hoge kosten bouwen in de stad leidt simpelweg tot te weinig goedkope (huur-)woningen. Bouwen binnen de stad kost veel tijd, door sloop en overleg met vele eigenaren. We redden het niet om binnen de stadsgrens voldoende woningen te realiseren om aan de woningvraag te voldoen. Niet nu en – gezien de enorm stijgende woningvraag bij een inwonertal van 400.000 – al helemaal niet in de toekomst.

 

Woningen voor Utrechters

Stadsbelang Utrecht kiest voor organische groei. We willen een oplossing voor de huidige woningvraag, in plaats van die vraag te vergroten door nog meer mensen van buitenaf aan te trekken. Utrecht slibt al dicht. Stadsbelang Utrecht wil woningen laten bouwen voor Utrechtse woningzoekenden.

 

Meer woonruimte

Stadsbelang Utrecht wil de bouw versnellen in de binnenstedelijke gebieden, waar dit mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn de Merwedekanaalzone, Haarrijn en nog een paar plekken in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Utrecht heeft buitenstedelijk nieuwe bouwgrond nodig voor de periode daarna. De polder Rijnenburg biedt de ruimte om voldoende sociale huurwoningen en huurwoningen voor het middensegment te bouwen vanaf 2024. Bouwen in de polder is veel goedkoper dan bouwen in de stad, waardoor het aantal sociale (huur)woningen in Utrecht snel kan toenemen. Extra woningen kunnen ook gerealiseerd worden door te kiezen voor meer hoogbouw, bijvoorbeeld rondom het station, maar niet hoger dan de Domtoren. Dezelfde beperking in hoogte geldt voor Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

 

Stadsbelang ziet ruimte voor extra huisvesting van Utrechters in de bestaande woningvoorraad.

Dat kan door een ruimer beleid voor splitsing van grotere woningen in kleinere eenheden. Waarbij we goed letten op de leefbaarheidsgevolgen. Waarom verbouwen we twee eengezinswoningen niet om naar drie of vier kleinere woningen? Geen gek idee, maar juist realistisch. Alles wijst er namelijk op dat we straks te veel eengezinswoningen hebben in de stad. Door het opdelen van woningen in meer woningen kunnen bijvoorbeeld ouderen in hun eigen wijk blijven wonen.

 

Eigenaars die hun woning per kamer willen verhuren, moeten daarvoor een vergunning aanvragen. De woningen moeten onder andere voldoen aan de WOZ-toets: alleen woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 305.000 komen voor een vergunning in aanmerking. Stadsbelang Utrecht wil af van die WOZ-toets. Niet de WOZ-waarde, maar de grootte van de woning moet het uitgangspunt zijn.

 

Wij willen ook een heroriëntatie op het huisvestingsbeleid. De huidige toewijzing van woningen is klantonvriendelijk voor bewoners. Woningzoekenden die reageren op een vrijgekomen woning op de website van Woningnet hebben minder dan 1% kans op die woning. Het lijkt wel een loterij. De woningtoewijzing moet op de behoefte worden afgestemd. Voor ouderen die hulp nodig hebben, wordt de woningbehoefte onderdeel van het zorgplan, waarin de oudere en zijn omgeving beschreven zijn met betrekking tot de (medische) zorgverlening. Beter verhuizen naar een kleine aangepaste woning in de eigen wijk, dan de huidige grotere woning aan te passen. Die grotere woning kan weer ingezet worden om een gezin te laten verhuizen uit een woning die te klein is geworden. Dat gezin laat weer een woning achter, waarmee starters geholpen zijn. Zo breng je verhuisketens op gang.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht