Onderwijs

Alle kinderen samen naar school

Samen naar school gaan

Stadsbelang Utrecht is ervan overtuigd dat alle kinderen van elkaars verschillen kunnen leren. Vandaar dat wij voorstander zijn van het ‘samen naar school gaan’. Dit past binnen het inclusief onderwijs, waar wij voor staan. Ieder kind wordt omarmd en niet buitengesloten, dat moet het uitgangspunt zijn. Er is door het regeerakkoord meer financiële ruimte gemaakt voor deze vorm van onderwijs. Wij willen erop aandringen dat er meer onderwijsassistenten en klassenassistenten worden aangesteld, die de leerkrachten helpen bij die omarming van alle kinderen. Dit bevordert de prestaties van alle kinderen op school.

 

Keurmerk voor schoolgebouwen

Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente ervoor zorgt dat schoolgebouwen voldoen aan een minimale kwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen en daarmee dus ook voor de kwaliteit van die gebouwen. Schoolgebouwen moeten de ruimte bieden om les in kleine groepen mogelijk te maken. Het onderhoud moet eenvoudig gedaan kunnen worden en gebouwen moeten voldoen aan een minimaal luchtkwaliteitsniveau.

Stadsbelang Utrecht wil dat het landelijk afgesproken kwaliteitskader gaat gelden. Dat betekent meer geld in de gemeentelijke onderwijsbegroting voor onderwijsgebouwen. Die gebouwen moeten weer vijftig jaar mee. Onze kinderen verblijven van maandag tot vrijdag een flink aantal uren in deze gebouwen en dat verdient veel meer aandacht.

Wij zijn voor integrale kindcentra, waarin naast onderwijs ook voorschoolse educatie en de kinderopvang een plaats hebben. In het voortgezet onderwijs zijn wij voor brede scholen, van vmbo tot vwo en gymnasium. De categorale gymnasia zijn slecht verdeeld over de stad. Ze huizen nu alleen in de binnenstad. Stadsbelang Utrecht kiest voor vestiging van dependances van deze gymnasia in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.

 

Kwaliteit van het onderwijs

Stadsbelang Utrecht verbaast zich over de vele beperkt geletterde kinderen die het onderwijs aflevert. Dit moet veranderen en daar willen wij dan ook veel meer aandacht aan gaan besteden. Wij willen organisaties bewegen om een Taalakkoord te ondertekenen, waarmee zij eraan bijdragen dat de taalvaardigheid van hun medewerkers verbetert.

Tevens willen wij dat het aanbod van onderwijs in Utrecht rekening houdt met de arbeidsmarkt in Utrecht. Door het aanbieden van onderwijs met een verhoogde kans op een baan in de toekomst, kunnen we werkloosheid in de toekomst verminderen en verhinderen. In het periodiek overleg tussen ondernemers, schoolbesturen en de gemeente moeten het arbeidsmarktprobleem, de kansen

 

 

en de voorlichting worden besproken. De inzet op gastlessen van werkgevers en werknemers uit de buurt kan een extra bijdrage leveren aan talentontwikkeling van kinderen.

 

Ongeletterden

Stadsbelang Utrecht is voor een programma dat zich richt op het taalonderwijs voor ongeletterden Er zijn twee hoofdgroepen ongeletterden: vrouwen met een migratieachtergrond en ouderen. Wij willen specifieke aanpak voor deze twee groepen. Als gemeente leveren we het budget voor het bestrijden van deze taalachterstand. Vrouwen met een migratieachtergrond en ouderen verkeren vaak in grote eenzaamheid door een taalachterstand. Een beter beheersing van de Nederlandse taal verruimt hun wereld. Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet. Wie geen Nederlands spreekt, heeft de opdracht dat te leren en gebruik te maken van het cursusaanbod. Bij weigering of een lange duur van de scholing heeft dat consequenties.  Wij zetten in op het slechten van wachttijden voor Utrechters die deel willen nemen aan kwalitatief taalonderwijs.

Het getuigt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, als het onderwijs zelf het voortouw neemt. Bijvoorbeeld door middel van de ontwikkeling van een cursusaanbod taalvaardigheid voor volwassenen. Want ook het onderwijs wordt uitgedaagd tot sociaal-maatschappelijk ondernemen.

 

Bestrijding schoolverzuim

Schoolverzuim bestrijden gebeurt door de scholen, samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Stadsbelang Utrecht wil het contact tussen de leerplichtambtenaar en het jeugdteam (onderdeel van het buurtteam, specifiek gericht op minderjarigen) bevorderen om problemen in de thuissituatie sneller te signaleren. Wij willen doorgaan met het actief bezoeken van de thuiszitters en deze gaan begeleiden naar een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Zonder taal geen communicatie

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen in Utrecht meedoet en mee kan doen. Maar als je geen Nederlands spreekt, is het bijna onmogelijk om mee te doen. En dat is nu net waar het in veel gemeenten in Nederland fout gaat.   Taallessen verplicht Per 1 januari 2016 is de...

Lees meer

Geldboom? Een geldbos!

De schulden van de gemeente Utrecht blijven maar toenemen. Of het nu de Uithoflijn is of een parkeerplaats in Leidsche Rijn, telkens weer zijn er tientallen extra miljoenen nodig.   Geheel tegen de wens van Stadsbelang Utrecht in, heeft de gemeenteraad in december...

Lees meer

Gratis parkeren voor de deur

Herkent u dat, thuiskomen na een dag werken en nergens je auto kwijt kunnen? Stadsbelang Utrecht wil een bereikbaar Utrecht waar inwoners hun auto voor de deur kunnen parkeren. Met de huidige drukte in de stad en de plannen voor nieuwbouwwijken gaat dit niet lukken.  ...

Lees meer

Sociale huurwoningen in Utrecht beter verdelen

Utrecht schreeuwt om sociale huurwoningen, maar hebben we die eigenlijk wel nodig? In Utrecht hebben we 52.000 sociale huurwoningen, terwijl we 42.000 huishoudens hebben die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Wat gaat er verkeerd? Diverse Utrechtse...

Lees meer

Windmolens niet in Rijnenburg

Iedereen weet dat windmolens een enorme bijdrage kunnen leveren aan duurzame stroom. Windmolens zijn enorm groot, meer dan 150 meter hoog. Ze veroorzaken slagschaduw, horizonvervuiling en gebrom. Die wil je niet in je achtertuin! Op het gebied van het plaatsen van...

Lees meer

Probleemdossiers worden gedumpt in Leidsche Rijn

Het ‘succes’ van de huidige wethouders ligt hem niet in het feit dat ze zo druk zijn met de beleidsterreinen Armoede, Bijstand en Onderwijs, maar vooral in het verplaatsen en doorschuiven van problemen zoals de tippelzone, opvang verslaafden en drugsuitdeelpunten....

Lees meer

Sociaal ondernemen, dat is andere koek!

Heerlijke geuren komen je tegemoet als je binnenloopt bij De Koekfabriek. Hier, in de Schoutenstraat, met uitzicht op de Domtoren, bakt een enthousiast team kaneelkoeken, kokosmakronen, havermout-gemberkoeken en veel meer lekkers. Het team bestaat uit mensen met een...

Lees meer

Wolkenkrabber in Leidsche Rijn?

Binnenkort wil de gemeente starten met een selectieprocedure voor een partij die een hoge woontoren mag bouwen in Leidsche Rijn. Een wolkenkrabber die maar liefst 140 meter hoog mag worden. Stadsbelang Utrecht vindt dat deze vorm van hoogbouw niet past in de wijk en...

Lees meer

In de binnenstad wonen ook mensen!

Utrecht heeft een bruisende binnenstad. De stad floreert dankzij een levendige bevolking, toerisme, winkels en horeca. En het kan nog beter vindt het huidige college. Want met het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 wil het college winkeliers de mogelijkheid...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht