Sport

Een gezonde verbinding

Stadsbelang Utrecht vindt dat er meer sporthallen moeten komen.Het Mulier Instituut adviseert dat de norm van één sporthal op 17.500 inwoners bijstelling behoeft.
Stadsbelang Utrecht verlaagt die norm tot één op 15.000 inwoners. Dat draagt bij aan sporten in de
winter en geeft meer ruimte aan de meidensport.

Stadsbelang Utrecht vindt dat het beleid van sport en bewegen een uitvoeringsprogramma
verdient.

Het beleid opgenomen in de Sportagenda omvat goede bedoelingen en voornemens voor onderzoek.
Stadsbelang Utrecht vindt dat concrete doelen en beoogde effecten in meerjarenperspectief moeten
worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de organisatie “Sport Utrecht” een beleidsplan en een jaarverslag
moet presenteren.

Het is in feite ongehoord dat vele miljoenen aan Sport Utrecht voor vele jaren worden gegarandeerd
door de gemeente, zonder dat duidelijk is waarvoor. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld vele
combinatie-functionarissen niet planmatig verantwoorden wat ze van plan zijn te gaan doen en wat
ze voor resultaten hebben gescoord.

Stadsbelang Utrecht vindt sporten voor gehandicapten, ouderen en kinderen in
achterstandswijken belangrijker dan topsport.

Wij verwachten dat de gemeentefinanciën in de aankomende jaren dwingen tot bezuinigen en dus
prioriteitstelling. Wij leggen die prioriteit bij breedtesport en in het bijzonder mensen die wel willen
sporten, maar niet kunnen door beperking/leeftijd of inkomenssituatie.

Stadsbelang Utrecht wil meer kunstgrasvelden om intensievere benutting te kunnen faciliteren.

Kunstgrasvelden kunnen een veel intensievere veldbelasting aan dan grasvelden. Veel
sportverenigingen lopen tegen de grenzen aan van de feitelijke norm van hun sportveld. Om de groei
van de stad en de groeiende vraag van sportverenigingen te kunnen faciliteren, kiest Stadsbelang
Utrecht ervoor om in te zetten op realisatie van kunstgrasvelden bij dreigende normoverschrijdingen.

Stadsbelang Utrecht wil een aparte dierensportlocatie.

Sportvelden, die zowel door mensen als dieren worden gebruikt, is een slecht idee. Daarom moet er
een aparte locatie komen voor Utrechtse dierensportverenigingen, eventueel in combinatie met
velden voor uitlaatdiensten.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. [...]
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.