Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige stad

Stadsbelang Utrecht wil meer politie en handhavers (Boa’s) op straat in Utrecht.Boa’s zijn de oren en ogen in de wijken in het signaleren en bestrijden van criminele gedragingen en
overlast. Zij hebben contact met vele organisaties, waarnaar Utrechters verwezen kunnen worden,
die hulp of begeleiding nodig hebben.

Stadsbelang Utrecht wil uitbreiding van de bevoegdheden en opleiding van de handhavers (Boa’s).

De handhavers (Boa’s) zijn zich gaan bezighouden op de vlakken van veiligheid en openbare orde.
Stadsbelang Utrecht steunt de inzet van de VNG om tot uitbreiding van de bevoegdheden te komen.

Stadsbelang Utrecht wil 24/7 bemensing van het politiebureau in Leidsche Rijn, met politie en
Boa’s.

We moeten af van de bel aan de buitendeur van politiepost Leidsche Rijn, waarmee je buiten
kantoortijden contact krijgt met het bureau op het Paardenveld in Utrecht Stad. In Leidsche Rijn en
omgeving wonen bijna 100.000 Utrechters.

Stadsbelang Utrecht wil Brandweervrijwilligheid voor nu en in de toekomst waarborgen.

Er is Europese wetgeving in aantocht welke ertoe zou kunnen leiden dat de Brandweerorganisatie in
de toekomst uitsluitend uit beroepskrachten bestaat. Dit terwijl wij onze brandweervrijwilligers
belangrijk vinden en nodig hebben om weerbaar en wendbaar te kunnen inspelen op calamiteiten.
Stadsbelang Utrecht wil de Brandweervrijwilligers behouden en zullen hierop blijven aandringen.

Stadsbelang Utrecht wil meer camera’s in de openbare ruimte.

Stadsbelang Utrecht wil meer camera’s in de openbare ruimte en langs wegen. Dit met inachtneming van privacyregels, die bij dergelijke opstellingen gelden. Dit alles om veiligheid in de openbare ruimte te dienen.

Stadsbelang Utrecht wil meer flitspalen op doorgaande wegen.

Wij ondersteunen het verzoek van de burgemeesters van de grote steden gericht aan de regering om
meer flitspalen. (Het gaat hierbij om een bevoegdheid van het Openbaar Ministerie.) Stadsbelang
Utrecht kiest dan de nieuwe hangbare of mobiele versie van de flitspaal. Met meer flitspalen
bevorderen we de verkeersveiligheid.

Stadsbelang Utrecht wil de (parkeer-) scanauto’s ook inzetten voor de controle op de apk en de
betaling van wegenbelasting en verzekeringspremies.

Na overleg met het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst kan worden gecontroleerd of de
wegenbelasting en de verzekeringspremie is betaald. Betrokken diensten gaan meebetalen aan de
inzet van de scanauto’s

Stadsbelang Utrecht kiest voor 30-kilometerwegen.

Op zo’n 85% van de straten is de maximumsnelheid 30 km, dat mag wat Stadsbelang Utrecht betreft
naar 100%, buiten de binnenstedelijke verbindingswegen om. Met deze aanpassing daalt het aantal
ernstige ongevallen en verkeersdoden met 22%. Daarnaast daalt de verkeersherrie aanzienlijk.

Stadsbelang Utrecht wil meer burgers betrekken bij de bevordering van de veiligheid.

Utrechters kunnen het veiligheidsgevoel ook samen vergroten door om te zien naar elkaar.
BuurtWhatsAppgroepen, (Marokkaanse) buurtvaders en buurtpreventieteams van buurtbewoners
zijn voorbeelden van burgerinitiatieven. Utrechters zien ook om naar elkaar door contacten tussen
buren, familie en vrienden. Beter is het om zorg voor elkaar te hebben, dan de zorg van de gemeente
te verwachten. De gemeente kan, door voorlichting van en aan Utrechters te steunen, de warmte in
de samenleving en het respect voor elkaar bevorderen. Wijkplatforms inventariseren de zorgen in de
wijken over de verkeersveiligheid.

Stadsbelang Utrecht wil af van het Zandpad.

Stadsbelang Utrecht waarschuwt al sinds 2017 dat de inspanningen van de gemeente betreffende
het realiseren van een prostitutiezone aan het Zandpad, gedoemd zijn te mislukken. En inderdaad is
dit in totaal vier keer gebeurd. De kosten voor de gemeente lopen op tot zeven miljoen euro.
Utrechters uit omliggende wijken willen het niet. De politie en het Openbaar Ministerie tezamen
waarschuwen dat raamprostitutie criminaliteit aantrekt. Het is goed duidelijkheid te geven aan
Utrechters en betrokkenen. Stadsbelang Utrecht wil stoppen met enige prostitutieplannen aan het
Zandpad.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen.…
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht…
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.