Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige stad

Inbreuken op veiligheid

Utrechters hebben recht op een veilige stad, met zo min mogelijk inbreuken op die veiligheid. Als inbreuken noemen we inbraak, diefstal en brandstichting, maar ook overlast op straat van jeugdgroepen en zakkenrollers. Utrecht heeft last van drugsgebruik, van dealers en illegale hennepteelt met het risico van brandgevaar. Ook huiselijk geweld is een inbreuk op de veiligheid. De gemeente kan niet alles, burgers hebben zelf ook een taak. Utrechters die onveilige situaties signaleren, worden opgeroepen dit te melden bij de politie of de gemeente. Veiligheidsbeleid is een verantwoordelijkheid van alle Utrechters, daar wil Stadsbelang Utrecht meer aandacht aan gaan besteden.

 

Wat mag van de Utrechter verwacht worden?

De Utrechter draait de deur op slot als hij/zij weggaat en laat het licht aan. Er is degelijk hang- en sluitwerk aangebracht in de woning. De woning van de Utrechter heeft als dat mogelijk en/of wenselijk is een alarminstallatie. Hij/zij laat geen waardevolle voorwerpen in de auto liggen. De Utrechter koopt niet via een website die niet is gecheckt op veiligheid. Hij/zij leent geen geld uit zonder schriftelijke overeenkomst. De telefoon is aangesloten op Burgernet, waar de politie informatie deelt. Stadsbelang Utrecht wil de voorlichting uitbreiden. In het overleg met de corporaties willen we bevorderen dat alle huurwoningen het Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen.

 

Wat doen we samen aan veiligheid?

Utrechters in de wijken richten WhatsAppgroepen op om elkaar te waarschuwen bij dreigend gevaar. De gemeente stimuleert dat. Utrechtse ondernemers bestrijden criminaliteit door afspraken te maken en op te volgen voor hun winkelgebied of bedrijfsterrein. Een aantal winkelgebieden heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen. Stadsbelang Utrecht wil dat de wijkmanagers vanuit de gemeente die ondernemerssamenwerking blijven aanjagen.

Wat doet de gemeente?

Op het veiligheidsterrein zijn politie en openbaar ministerie (officieren van justitie) actief. De gemeente is maar een van de partijen. De gemeente wil veel maar kan niet alles. Stadsbelang Utrecht wil de hoeveelheid “blauw” op straat vergroten, met extra aandacht voor risicogebieden. Dit kan ook door de hoeveelheid BOA’s uit te gaan breiden en beter te gaan verspreiden over de gemeente. In Leidsche Rijn moet 24-uursbezetting van de politiepost worden gerealiseerd.

 

Samenwerken

Er zijn veel samenwerkingsverbanden gericht op bestrijding van criminaliteit. De buurtteams werken samen met de zeven SAVE-teams, het jongerenwerk en de politie. Een grote zorg voor Stadsbelang Utrecht is de ontwikkeling van de hennepteelt in Utrecht. De bijkomende criminaliteit moet hard aangepakt worden door politie, justitie, belastingdienst en de gemeente. Stadsbelang Utrecht is

 

 

 

voorstander van deelname van Utrecht aan de experimenten voor legale wietteelt. Legale wietteelt kan bijdragen aan vermindering van de criminaliteit achter de bevoorrading van coffeeshops.

 

Handhaving

Volgens Stadsbelang Utrecht geldt de regel “afspraak is afspraak”. We willen geen vergunningen geven aan mensen, die niet door de BIBOB-toetsing komen. Er moet strakke handhaving komen van de eisen die gesteld in vergunningen, zoals die met betrekking tot geluidshinder. Er moet door handhavers meteen worden opgetreden in plaats van achteraf, zoals nu de praktijk is. Overlast gevende gezinnen worden uit hun woning gezet door de Wet Woonoverlast. Stadsbelang Utrecht is voor een lik-op-stukbeleid op dit gebied.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht