Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige stad

Stadsbelang Utrecht wil meer politie en handhavers (Boa’s) op straat in Utrecht.

Boa’s zijn de oren en ogen in de wijken in het signaleren en bestrijden van criminele gedragingen en
overlast. Zij hebben contact met vele organisaties, waarnaar Utrechters verwezen kunnen worden,
die hulp of begeleiding nodig hebben.

 

Stadsbelang Utrecht wil uitbreiding van de bevoegdheden en opleiding van de handhavers (Boa’s).

De handhavers (Boa’s) zijn zich gaan bezighouden op de vlakken van veiligheid en openbare orde.
Stadsbelang Utrecht steunt de inzet van de VNG om tot uitbreiding van de bevoegdheden te komen.

 

Stadsbelang Utrecht wil 24/7 bemensing van het politiebureau in Leidsche Rijn, met politie en
Boa’s.

We moeten af van de bel aan de buitendeur van politiepost Leidsche Rijn, waarmee je buiten
kantoortijden contact krijgt met het bureau op het Paardenveld in Utrecht Stad. In Leidsche Rijn en
omgeving wonen bijna 100.000 Utrechters.

Stadsbelang Utrecht wil Brandweervrijwilligheid voor nu en in de toekomst waarborgen.

Er is Europese wetgeving in aantocht welke ertoe zou kunnen leiden dat de Brandweerorganisatie in
de toekomst uitsluitend uit beroepskrachten bestaat. Dit terwijl wij onze brandweervrijwilligers
belangrijk vinden en nodig hebben om weerbaar en wendbaar te kunnen inspelen op calamiteiten.
Stadsbelang Utrecht wil de Brandweervrijwilligers behouden en zullen hierop blijven aandringen.

 

Stadsbelang Utrecht wil meer camera’s in de openbare ruimte.

Stadsbelang Utrecht wil meer camera’s in de openbare ruimte en langs wegen. Dit met inachtneming van privacyregels, die bij dergelijke opstellingen gelden. Dit alles om veiligheid in de openbare ruimte te dienen.

 

Stadsbelang Utrecht wil meer flitspalen op doorgaande wegen.

Wij ondersteunen het verzoek van de burgemeesters van de grote steden gericht aan de regering om
meer flitspalen. (Het gaat hierbij om een bevoegdheid van het Openbaar Ministerie.) Stadsbelang
Utrecht kiest dan de nieuwe hangbare of mobiele versie van de flitspaal. Met meer flitspalen
bevorderen we de verkeersveiligheid.

 

Stadsbelang Utrecht wil de (parkeer-) scanauto’s ook inzetten voor de controle op de apk en de
betaling van wegenbelasting en verzekeringspremies.

Na overleg met het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst kan worden gecontroleerd of de
wegenbelasting en de verzekeringspremie is betaald. Betrokken diensten gaan meebetalen aan de
inzet van de scanauto’s

 

Stadsbelang Utrecht kiest voor 30-kilometerwegen.

Op zo’n 85% van de straten is de maximumsnelheid 30 km, dat mag wat Stadsbelang Utrecht betreft
naar 100%, buiten de binnenstedelijke verbindingswegen om. Met deze aanpassing daalt het aantal
ernstige ongevallen en verkeersdoden met 22%. Daarnaast daalt de verkeersherrie aanzienlijk.

 

Stadsbelang Utrecht wil meer burgers betrekken bij de bevordering van de veiligheid.

Utrechters kunnen het veiligheidsgevoel ook samen vergroten door om te zien naar elkaar.
BuurtWhatsAppgroepen, (Marokkaanse) buurtvaders en buurtpreventieteams van buurtbewoners
zijn voorbeelden van burgerinitiatieven. Utrechters zien ook om naar elkaar door contacten tussen
buren, familie en vrienden. Beter is het om zorg voor elkaar te hebben, dan de zorg van de gemeente
te verwachten. De gemeente kan, door voorlichting van en aan Utrechters te steunen, de warmte in
de samenleving en het respect voor elkaar bevorderen. Wijkplatforms inventariseren de zorgen in de
wijken over de verkeersveiligheid.

 

Stadsbelang Utrecht wil af van het Zandpad.

Stadsbelang Utrecht waarschuwt al sinds 2017 dat de inspanningen van de gemeente betreffende
het realiseren van een prostitutiezone aan het Zandpad, gedoemd zijn te mislukken. En inderdaad is
dit in totaal vier keer gebeurd. De kosten voor de gemeente lopen op tot zeven miljoen euro.
Utrechters uit omliggende wijken willen het niet. De politie en het Openbaar Ministerie tezamen
waarschuwen dat raamprostitutie criminaliteit aantrekt. Het is goed duidelijkheid te geven aan
Utrechters en betrokkenen. Stadsbelang Utrecht wil stoppen met enige prostitutieplannen aan het
Zandpad.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht