Openbare ruimte en groen

Een veilig, schoon en groen Utrecht

Stadsbelang Utrecht wil dat Utrecht de bijenhoofdstad van Europa wordt en blijft.Biodiversiteit is enorm belangrijk voor de gezondheid van ons ecosysteem en van de Utrechter.
Daarom moeten er diverse soorten bloemen en bomen geplant blijven worden en moeten insecten
de ruimte krijgen. Stadsbelang Utrecht wil dat Utrecht de Europese bijenhoofdstad wordt en blijft.
Bijen spelen een enorm belangrijke rol in ons ecosysteem: ze zorgen ervoor dat bloemen en planten
bestuift worden en dus dat het groen in Utrecht bewaard wordt. Bijenkorven/hotels kunnen
makkelijk en tegen lage kosten geplaatst worden bij parken en stadstuinen. Utrechters kunnen zelf
ook, op geschikte locaties, bijenkorven plaatsen.

De gemeente Utrecht dient zich te richten op het zinvol en waar mogelijk vergroenen van Utrecht.

Concreet zien wij meerdere verbeterpunten. Plant meer bomen binnen de stad, bij voorkeur langs
wegen. Bomen bieden schaduw, dempen temperatuurverschillen en verbeteren de luchtkwaliteit.
Daarnaast kunnen door de hele stad bloeiende planten worden aangelegd, op zodanige afstanden
dat bijen en andere insecten naastgelegen locaties kunnen bereiken. Dit groen kan ook op locaties
komen waar nu onnodige verstening ligt, zoals tegels en asfalt waar dat niet nodig is voor een
verkeers- of verblijfsfunctie. Bovenop nieuw groen kan bestaand groen verrijkt worden. Denk daarbij
aan het toevoegen van bloeiende planten en struiken op locaties waar nu voornamelijk gras en
bomen te vinden zijn.

Stadsbelang Utrecht wil land- en tuinbouw waar mogelijk behouden en permacultuur
aanmoedigen.

Land- en tuinbouw speelt op het grondgebied van de gemeente Utrecht een geringe, maar
belangrijke rol. Het grondgebied is sterk verstedelijkt en er zijn dus maar weinig boerenbedrijven.
Landbouw heeft een belangrijke culturele en historische waarde en landbouwgrond heeft natuur- en
landschappelijke waarde. Het open terrein rond Utrecht is cultuurgrond, al sinds de middeleeuwen.
Er kan ingezet worden op het versterken van landschaps- en natuurwaarden. Wij willen daarom
permacultuur aanmoedigen op het Utrechtse landbouwgrond en een pilot starten met de
landbouwgrond van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Permacultuur moet gericht zijn
op hogere opbrengsten.

Stadsbelang Utrecht wil waar mogelijk dubbel grondgebruik.

Overal in de gemeente Utrecht zetten wij, waar mogelijk, in op dubbel grondgebruik: een stuk grond
voor twee of meer functies gebruiken. Denk aan overkluisde wegen met daarop woningen en groen,
of parkeerplaatsen met gras en/of zonnepanelen. Zo besparen we kostbare ruimte, die dan weer
voor andere zaken ingezet kan worden.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. [...]
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.