STANDPUNTEN

STADSBELANG UTRECHT STAAT VOOR ANDERE KEUZES

Stadsbelang Utrecht staat voor een duidelijk en uitvoerbaar beleid, met oog voor de financiële consequenties voor nu en in de toekomst. Dit is het uitgangspunt op grond waarvan beslissingen moeten worden genomen. Niet het wensdenken staat centraal, maar een nieuwe zakelijkheid. De gemeente heeft een dienstbare rol, de zorgplicht bestaat uit voorwaarden scheppen opdat inwoners en het maatschappelijk middenveld hun verantwoording kunnen nemen.

 

UTRECHT(ERS) VOOR DE UTRECHTERS

 

 

Stedelijke ontwikkeling

 

 

Bereikbaarheid

 

 

VRAAGGERICHT ORGANISEREN

 

 

VOLKSGEZONDHEID

 

 

JEUGD

 

 

Inkomen voor Utrechters

 

 

Armoede

 

 

Onderwijs

 

 

Sport

 

 

Energie en Duurzaamheid

 

 

Openbare Ruimte en Groen

 

 

Cultuur

 

 

Veiligheid

 

 

Doelgroepenbeleid

 

 

Financiën

 

 

Diversiteit

 

Werkdocument

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht