Een veilige stad, dat verdient aandacht

Een veilige stad, dat is wat Stadsbelang Utrecht, hoog in het vaandel heeft staan. Op zich onderscheiden we ons daar niet echt in van anderen, wie wil er geen veilige busbaan en een buurt zonder inbraken? Precies, maar juist omdat het zo vaak gezegd wordt, verliest het zijn betekenis. En dat is waar voor gewaakt moet worden. Een veilige stad vereist permanente aandacht en verzorging.

Veel aandacht vragen verkeersmaatregelen die leiden tot geen of in ieder geval minder ongelukken. Een voorbeeld is de HOV-baan in Leidsche Rijn, bussen rijden hier te hard en kruisingen zijn onoverzichtelijk. Oplossingen zijn al lang aangedragen, maar worden niet uitgevoerd. Stadsbelang Utrecht wil dat adviezen uit de Wijkraad: verkeerslichten plaatsen en kruispunten herinrichten, zo snel mogelijk worden overgenomen.

De aanpak van criminaliteit mag niet verslappen. Utrecht is een prettige stad om in te leven. Dat moet zo blijven. Stadsbelang Utrecht vindt dat bewoners zich veilig moeten zijn en voelen in deze stad, in alle wijken en buurten. Leefbare wijken zorgen voor sociale samenhang en betrokkenheid bij het welzijn van buren onderling.

Om dat veilige gevoel te verkrijgen is het van belang dat politieposten in de wijken, zoals Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, permanent bemand zijn. Van belang is ook dat jeugdoverlast echt wordt aangepakt. Daarnaast is actie nodig om een halt toe te roepen aan overmatig alcoholgebruik door jeugdigen. En om verpaupering van wijken tegen te gaan is uitbreiding van de graffiti-aanpak noodzakelijk. Er moet werk worden gemaakt van het opsporen van graffiti-vandalen en het verhalen van de schade op hen.

Er is veel en permanente actie nodig. In veel wijken en buurten zijn zaken aan te wijzen die opgepakt moeten worden.

ENKELE ACTUELE VOORBEELDEN:

  1. Doorgaan met de veiligheidsaanpak Breedstraatbuurt, prostitutie moet weg uit de Hardebollenstraat.
  2. De verhuizing van de prostitutie van het Zandpad naar de Einsteindreef verdient alle steun.
  3. Snel aan de slag met terugdringen van woninginbraken en drugsoverlast in Votulast.
  4. Nachtelijke overlast op de Amsterdamsestraatweg moet stoppen, winkelen moet aantrekkelijker worden.
  5. Kraken van leegstaande panden tegengaan door overleg met vastgoedeigenaren en actieve inzet op het verwijderen van krakers.
  6. Acties uit de wijkveiligheidsplannen serieus nemen en sneller oppakken.
  7. De handhaving op verkeerd parkeren, negatief verkeersgedrag en overlast intensiveren.
  8. De krachtwijkenaanpak voor Ondiep wordt afgemaakt.