Armoede

DUIDELIJK WIE, WAT, WAAR EN HOE

Stadsbelang Utrecht vindt dat kinderen niet mogen opgroeien in armoede.

 

Stadsbelang Utrecht hecht eraan dat particuliere initiatieven niet overgenomen worden door de
gemeente.

De voedselbank draait geheel op bijdragen van Utrechters. De gemeente betaalt slechts de
huisvesting. We waarderen de inzet van de Stichting Leergeld, maar zouden er prijs op stellen dat ze
van de gemeente geen subsidie vragen. We waarderen de inzet van de Armoedecoalitie in Utrecht,
maar hebben moeite met hun verzoek dat de gemeente voor de financiële garantie moet zorgen.
Utrechters helpen elkaar!

 

Stadsbelang Utrecht vindt dat we moeten doorgaan met de U-pas.

Er moeten extra waarborgen worden ingebouwd dat bedragen, bedoeld voor de kinderen, niet
opgaan in het huishoudbudget van de ouders.

 

Stadsbelang Utrecht wil goede schuldhulpverlening.

Voor schuldhulpverlening komt er een centraal adres voor informatie, voorlichting en hulp. De duur
tussen melding en de start van het schuldhulptraject wordt verkort tot vier maanden.

Vele organisaties proberen te helpen bij de schuldhulpverlening. De gemeente geeft veel subsidie
waarmee organisaties extra medewerkers kunnen inzetten in de hulpverlening. De hulpverlening
moet doorgaan, maar het kan voor de Utrechters met schulden klantvriendelijker en efficiënter
worden georganiseerd door een centrale organisatie.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht