Geen Basji-bozoeks in Utrecht

Geen Basji-bozoeks in Utrecht

Utrecht is een veilige stad voor iedereen. Iedereen dient zich binnen de kaders van de wet te gedragen. Dit betekent concreet dat geweld en vandalisme niet getolereerd wordt, dat personen en organisaties zich dienen te gedragen. Stadsbelang Utrecht maakt zich ernstige...