Wim Oostveen: “Ik kom weer terug in de raad”

Naar aanleiding van onduidelijke berichtgeving in de media over zijn mogelijke terugkeer in de Utrechtse gemeenteraad heeft voormalig Stadsbelang Utrecht raadslid Wim Oostveen gemeend de Utrechtse gemeenteraadsleden te moeten informeren over zijn e-mailwisseling met...
Stephan Oost nieuw raadslid SBU

Stephan Oost nieuw raadslid SBU

Op 14 april treedt raadslid Wim Oostveen tijdelijk terug uit de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door de nummer drie op de lijst van Stadsbelang Utrecht (SBU): Stephan Oost. Wie is Stephan Oost? We maken alvast even kennis. Wat is jouw binding met de stad Utrecht?...

Reactie op het Rapport Boogers

Stadsbelang Utrecht heeft het rapport Belangenverstrengeling, belangenbehartiging en belangenafweging van Prof. Dr. Marcel Boogers (hierna te noemen Boogers) met aandacht gelezen. Het rapport is in zijn algemeenheid interessant en heeft heldere uitkomsten. Wij zijn er...

Oostveen zich bereid getoond om de aanklacht in te trekken

Lees meer

Aangifte wegens laster

Wim Oostveen doet aangifte tegen VVD raadslid Willem Buunk wegens laster en enkelvoudige belediging. Dit nadat Buunk Oostveen beschuldigd heeft dat er ‘een onvervalste belangenverstrengeling is in je rol als ondernemer en je rol als raadslid’. Raadslid...

De Utrechtse ambtenaar uit de lappenmand

Het ziekteverzuim onder Utrechtse ambtenaren is hoog. In Utrecht bedraagt het ziekteverzuim 6,7% terwijl het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland op 3,9 % ligt. Afgezien van het feit dat ziekteverzuim nooit handig is, kost het ook geld.  Onder andere omdat er vaak...

Een mogelijkheid voor een efficiencyslag

Lees meer
Het verschil maken als raadslid

Het verschil maken als raadslid

“Een stem in de gemeenteraad doet er toe” Je kunt als gemeenteraadslid het verschil maken. Dat is de les die Cees Bos heeft geleerd. Eerder dit jaar was zijn stem in de raad tegen een mega-bibliotheek met een cultbioscoop op het Smakkelaarsveld, doorslaggevend. Het 80...