Wim Oostveen: “Ik kom weer terug in de raad”

Naar aanleiding van onduidelijke berichtgeving in de media over zijn mogelijke terugkeer in de Utrechtse gemeenteraad heeft voormalig Stadsbelang Utrecht raadslid Wim Oostveen gemeend de Utrechtse gemeenteraadsleden te moeten informeren over zijn e-mailwisseling met...

Reactie op het Rapport Boogers

Stadsbelang Utrecht heeft het rapport Belangenverstrengeling, belangenbehartiging en belangenafweging van Prof. Dr. Marcel Boogers (hierna te noemen Boogers) met aandacht gelezen. Het rapport is in zijn algemeenheid interessant en heeft heldere uitkomsten. Wij zijn er...

Oostveen zich bereid getoond om de aanklacht in te trekken

Lees meer

Aangifte wegens laster

Wim Oostveen doet aangifte tegen VVD raadslid Willem Buunk wegens laster en enkelvoudige belediging. Dit nadat Buunk Oostveen beschuldigd heeft dat er ‘een onvervalste belangenverstrengeling is in je rol als ondernemer en je rol als raadslid’. Raadslid...