Jeugd

Eerder signaleren, eerder reageren

Minder zorg van professionele hulpverleners en behandelaars

De druk op de zorg was en is hoog door de instroom van veel kinderen en vaak daarmee hele gezinnen. De buurtteams komen verder dan de voordeur en zien meer dingen die vroeger niet gezien werden. Wist u dat een kwart van de leerlingen nooit of zelden iemand heeft om problemen mee te bespreken?

Inschakeling van (nog) een professionele hulp-of zorgverlener is niet altijd nodig. Er zijn gezinnen, waar meer dan vier hulpverleners over de vloer komen. Dat is niet effectief.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de zorg voor kinderen op de eerste plaats een zaak van de ouders is. Als een kind extra zorg nodig heeft, dan helpen we de ouders. Wist u dat negen procent van de Utrechtse ouders zich meestal of altijd zorgen maakt over de opvoeding? Meer dan de helft maakt zich weleens zorgen. Met voorlichting en opvoedingsondersteuning is te helpen. Het basis- en voortgezet onderwijs kan veel doen en doet dat ook. Leerkrachten en het schoolmaatschappelijk werk hebben veel ervaring. Zelfs trainers van jeugdsportteams hebben een belangrijke functie in de begeleiding van jongeren. Deze mensen helpen bij de opvoeding, maar kunnen ook signaleren wanneer aanvullende zorg nodig is.

Er zijn gemeenten, waar zogeheten moederbuddy’s de moederrol op zich nemen van jonge moeders, van wie de eigen moeder is overleden of ver weg woont. Dat zou een goed initiatief zijn in Utrecht.

Misschien iets voor de Zonnebloem?

 

Geen wachttijd bij buurtgerichte specialistische jeugdhulp/jeugdzorg

Het gaat hier om jeugdhulp die een aanvulling is op die van de huisarts en het buurtteam.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid dichtbij is bij de jeugdzorg belangrijk, daarom pleit Stadsbelang voor specialisten in de buurt. Ook hier kan de informatiefunctie worden ondergebracht bij het wijkinformatiepunt in de wijkbureaus, waar Stadsbelang Utrecht voor pleit.

Een ander aspect van bereikbaarheid is de wachttijd. Stadsbelang Utrecht wil geen wachttijden die de landelijk afgesproken Treeknormen – de maximale wachttijden in de zorgsector – overschrijden.

 

Zo vroeg mogelijk de hulpbehoefte signaleren

Hoe vroeger de hulpbehoefte van een gezin is ontdekt, hoe succesvoller de hulp en zorg kunnen zijn.

De buurtteams wordt gevraagd om alles te doen om vroegtijdig een signaal te geven aan verwijzers, zoals huisartsen, schoolmaatschappelijk werk en leerplichtambtenaren. Het buurtteam kan dan besluiten wie de eerste persoon of organisatie is die contact opneemt.

 

Liever niet naar een instelling

Stadsbelang Utrecht pleit voor meergezinshuizen en uitbreiding van de pleegzorg. Kinderen afkomstig uit een moeilijke thuissituatie kunnen beter opgroeien in een gezinsomgeving dan in een instelling.

 

Kindermishandeling

Veilig Thuis, dat zeven dagen per week 24 uur bereikbaar is, is het meldpunt voor kindermishandeling. Samen Veilig (SAVE) wordt ingeschakeld als de veiligheid van kinderen in het geding is. Ook voert SAVE de jeugdbescherming en een deel van de jeugdreclassering uit. Stadsbelang vindt dat Veilig Thuis beter moet gaan scoren in de cliëntenwaardering. Een constatering van een goede ontwikkeling: het aantal onderzoeken van kindermishandeling is gedaald met 27% van 2015 naar 2016. Dat betekent dat het buurtteam en de kring daaromheen goed werk doen. Er is kennelijk eerder dan voorheen al begeleiding van het gezin.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Zonder taal geen communicatie

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen in Utrecht meedoet en mee kan doen. Maar als je geen Nederlands spreekt, is het bijna onmogelijk om mee te doen. En dat is nu net waar het in veel gemeenten in Nederland fout gaat.   Taallessen verplicht Per 1 januari 2016 is de...

Lees meer

Geldboom? Een geldbos!

De schulden van de gemeente Utrecht blijven maar toenemen. Of het nu de Uithoflijn is of een parkeerplaats in Leidsche Rijn, telkens weer zijn er tientallen extra miljoenen nodig.   Geheel tegen de wens van Stadsbelang Utrecht in, heeft de gemeenteraad in december...

Lees meer

Gratis parkeren voor de deur

Herkent u dat, thuiskomen na een dag werken en nergens je auto kwijt kunnen? Stadsbelang Utrecht wil een bereikbaar Utrecht waar inwoners hun auto voor de deur kunnen parkeren. Met de huidige drukte in de stad en de plannen voor nieuwbouwwijken gaat dit niet lukken.  ...

Lees meer

Sociale huurwoningen in Utrecht beter verdelen

Utrecht schreeuwt om sociale huurwoningen, maar hebben we die eigenlijk wel nodig? In Utrecht hebben we 52.000 sociale huurwoningen, terwijl we 42.000 huishoudens hebben die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Wat gaat er verkeerd? Diverse Utrechtse...

Lees meer

Windmolens niet in Rijnenburg

Iedereen weet dat windmolens een enorme bijdrage kunnen leveren aan duurzame stroom. Windmolens zijn enorm groot, meer dan 150 meter hoog. Ze veroorzaken slagschaduw, horizonvervuiling en gebrom. Die wil je niet in je achtertuin! Op het gebied van het plaatsen van...

Lees meer

Probleemdossiers worden gedumpt in Leidsche Rijn

Het ‘succes’ van de huidige wethouders ligt hem niet in het feit dat ze zo druk zijn met de beleidsterreinen Armoede, Bijstand en Onderwijs, maar vooral in het verplaatsen en doorschuiven van problemen zoals de tippelzone, opvang verslaafden en drugsuitdeelpunten....

Lees meer

Sociaal ondernemen, dat is andere koek!

Heerlijke geuren komen je tegemoet als je binnenloopt bij De Koekfabriek. Hier, in de Schoutenstraat, met uitzicht op de Domtoren, bakt een enthousiast team kaneelkoeken, kokosmakronen, havermout-gemberkoeken en veel meer lekkers. Het team bestaat uit mensen met een...

Lees meer

Wolkenkrabber in Leidsche Rijn?

Binnenkort wil de gemeente starten met een selectieprocedure voor een partij die een hoge woontoren mag bouwen in Leidsche Rijn. Een wolkenkrabber die maar liefst 140 meter hoog mag worden. Stadsbelang Utrecht vindt dat deze vorm van hoogbouw niet past in de wijk en...

Lees meer

In de binnenstad wonen ook mensen!

Utrecht heeft een bruisende binnenstad. De stad floreert dankzij een levendige bevolking, toerisme, winkels en horeca. En het kan nog beter vindt het huidige college. Want met het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 wil het college winkeliers de mogelijkheid...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht