Wat heeft Stadsbelang Utrecht nu eigenlijk bereikt?

Wat heeft Stadsbelang Utrecht nu eigenlijk bereikt?

In 2014 kreeg Stadsbelang Utrecht het vertrouwen van 6300 inwoners van Utrecht om te zorgen voor een beter bestuur van de stad. Uitgangspunten waren een stad die zuiniger omgaat met geld, een stad waar we voor elkaar zorgen en een bestuur dat verantwoording aflegt. Op...