Financiën

Slimmer Omgaan met Plussen & Minnen

Stadsbelang Utrecht wil houdbare overheidsfinanciën. Meer dan 100 miljoen euro onvoorzienbare
tegenvallers, het is te gek.
De afgelopen begrotingsjaren is Utrecht van de ene “voorzienbare” tegenvaller naar de andere
“voorzienbare” tegenvaller gelopen. Voorzienbaar, omdat als een stadsbestuur stuurt op
risicobeheersing, zoals andere overheden, ontwikkelingen in de markt worden meegenomen. Je
loopt dan als stad niet tegen verrassingen op. Dan ben je in control. De zogenaamde verrassingen als
de kostenoverschrijdingen van de Uithoflijn, de Zuilense Ring en de werven en walkades waren niet
nodig. Overschrijdingen die in totaal de 100 miljoen euro te boven gaan. Stadsbelang Utrecht wil dit
soort “misperen” in de nieuwe raadsperiode tot het verleden laten behoren.

Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente nooit meer leent dan 100% van wat er jaarlijks
binnenkomt.

Al jaren laten begrotingen en planningen zien, dat Utrecht meer gaat investeren en lenen dan goed
voor de stad is. Als de investeringen uitgevoerd zijn en schulden hiervoor worden aangegaan, kan dit
zeker in combinatie met hogere renteniveaus op termijn leiden tot onhoudbare lasten. Daarom
pleiten wij voor een leenplafond van 100% van wat er jaarlijks binnenkomt.

Meer en beter fondsen werven voor investeringen en kosten.

Utrecht doet het slecht als het gaat om het binnenhengelen van gelden vanuit de provincie, het Rijk
en Europa. Er ligt een schone taak voor Stadsbelang Utrecht in het nieuwe college en in het bijzonder
bij onze burgemeester om meer succes te maken van fondsenwerving.

De Rijksoverheid schuift steeds meer taken naar gemeenten, maar het geld hiervoor, daar bezuinigen
het Rijk op. De Rijksoverheid moet met een faire bijdrage komen, want zonder faire vergoeding
kunnen wij die overheidstaken niet uitvoeren of gaat het ten koste van andere belangrijke zaken.

Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrecht kritischer moet zijn op de gemeentelijke subsidie-euro’s.
Geen geld over de balk gooien, maar steeds doelmatigheid en effectiviteit toetsen.

Veel subsidiebudgetten liggen jarenlang vast. Dat maakt subsidieontvangers lui, niet inventief en
afhankelijk van de gemeente. Het stadsbestuur van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie regeerde,
door het langjarig toekennen van subsidie, over het graf van hun collegeperiode heen. Dit was en is
ondemocratisch.

De mogelijkheid om hier op korte termijn wijzigingen in aan te brengen ontbreekt. De toezegging is
gedaan. Stadsbelang Utrecht wil dat gesubsidieerde instellingen met kortere subsidietrajecten
werken of beter nog: voorzien in eigen inkomsten als cofinanciering. Wij willen meer startsubsidies
en aanjaagsubsidies verlenen.

Stadsbelang Utrecht wil af van indirecte subsidies. Maak alle subsidies transparant.

Veel maatschappelijke of culturele organisaties krijgen naast directe subsidies voor activiteiten of de
organisatie zelf, ook nog eens heel goedkope huisvesting van de Gemeente Utrecht. Die
“huursubsidie”, daar wil Stadsbelang Utrecht van af. Dan kunnen we beter de afweging maken
hoeveel subsidie we eigenlijk (willen) uitgeven aan organisaties in de stad. Daarom wil Stadsbelang
Utrecht markthuur in rekening brengen voor “best gebruik”, ofwel de commerciële markthuur.

Het kost de maatschappelijke of culturele huurders niets meer, want het subsidiebedrag gaat
omhoog met het bedrag van de huurverhoging. Wel heeft de gemeente dan beter zicht op wat er aan
subsidies aan wie wordt betaald.

Stadsbelang Utrecht wil lagere Onroerendezaakbelasting (OZB).

De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur de lasten fors verhoogd om hiermee
begrotingsoverschrijdingen te kunnen afwenden. De Onroerendezaakbelasting en parkeerbelasting
zijn sterk verhoogd.

Wij willen dat de komende jaren graag anders doen en de OZB met gemiddeld € 25,- euro per woning
verlagen en voor vier jaar het tarief bevriezen.

Stadsbelang Utrecht wil gratis parkeren voor bewoners in een straat.

Betaald parkeren is reguleren, maar dan alleen voor bezoekers en dagjesmensen. Waar het kan,
krijgen de in de straat wonende Utrechters voor de eerste gezinsauto een gratis parkeervergunning.
Bezoekerspassen voor familie en bekenden kosten voor 100 parkeeruren per kwartaal 50% van het
normale tarief. De straatparkeertarieven nemen jaarlijks toe met de inflatie.

Stadsbelang Utrecht wil de hondenbelasting schrappen.

Utrechters moeten nog steeds betalen voor de hondenbelasting, terwijl de opbrengst ervan niet
wordt gebruikt voor gemeentelijke uitgaven die samenhangen met hondenbezit. Daarom wil
Stadsbelang Utrecht deze belasting schrappen.

Stadsbelang Utrecht wil precariobelasting schrappen.

Utrechtse ondernemers moeten onder andere belasting betalen voor terrassen, luifels,
zonneschermen, lichtreclames en vlaggen. Ook hier komt de opbrengst van deze heffing niet toe aan
gemeentelijke uitgaven, die ermee samenhangen. Ook deze belasting wil Stadsbelang Utrecht
schrappen.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. [...]
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.