Financiën

SLIMMER OMGAAN MET PLUSSEN EN MINNEN

Houdbare overheidsfinanciën begint bij schuldenreductie

De Utrechtse gemeentelijke schuld bedraagt dit jaar 1,3 miljard euro, het eigen vermogen daalt met 117 miljoen euro. In het kort betekent dit dat we 300 miljoen euro meer uitgaven dan er binnen komt en dat betekent extra lenen. Allemaal gericht op het laten groeien van de stad. Stadsbelang Utrecht wil dat dit stopt. Utrecht moet werken aan schuldenreductie, door af te lossen op lopende leningen. Stadsbelang Utrecht wil overschotten op de begroting en eventuele meevallers worden gebruikt om de gemeentelijke schuldenberg te verlagen.

Stadsbelang Utrecht wil niet meer lenen en pas investeren als het kan.

 

Financiële risico’s in beeld, verlagen of dekken

De financiële risico’s waarmee Utrecht geconfronteerd kan worden zijn slecht in beeld en onvoldoende gedekt. Dit omdat de financiële spelregels teveel ruimte bieden voor interpretatie en onvoldoende op financiële waarden wordt gestuurd. Voorbeelden hiervan zijn;

  • De subsidie van Tivoli-Vredenburg, die gedurende de afgelopen jaren gestegen is naar 11 miljoen euro;
  • Het Domunder-fiasco, door slecht management moest Utrecht meer dan een miljoen afboeken;
  • Een miljoenenoverschrijding van een parkeergarage in Leidshe Rijn Centrum;
  • van de extra tientallen miljoenen euro’s investeringen die moeten worden gedaan in de tram naar de Uithof;
  • Een alsmaar stijgende post van meer dan 17 miljoen euro aan oninbare (frauduleuze of verschuldigde) bijstandsvorderingen.
  • Een derivatenportefeuille (u weet wel, zo’n financiële verzekering waar Vestia bijna aan failliet is gegaan) met een onzekere ‘off balance’ waarde van 75 miljoen euro negatief.

Hiervoor wordt geen geld apart gehouden of wordt er te weinig rekening mee gehouden in de begroting. Dit terwijl ze stuk voor stuk, onnodig veel gemeenschapsgeld kosten. Deze moet worden opgebracht door de Utrechter.

Keer op keer loopt Utrecht tegen ‘verrassingen’ aan die extra geld kosten, terwijl van tevoren allang bekend is dat dit gaat gebeuren. Stadsbelang Utrecht wil dit niet. De eerste stap die moet worden gezet is beter begroten met een uitgebreide risicoparagraaf. De huidige risicoparagraaf voldoet niet. De tweede stap is risico’s verminderen, door in overleg te gaan, verbonden partijen te dwingen efficiënter te gaan ondernemen en extra zekerheden te verlangen.

 

Langjarige subsidieprogramma’s inkorten

Veel budgetten liggen jarenlang vast. Stadsbelang Utrecht vindt dat het te lang vastleggen van subsidiebudgetten en zeker het vastleggen van budgetten van een toekomstig college een slechte zaak. Zo regeert men over zijn graf heen, dat werkt ondemocratisch. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid hier wijzigingen in aan te brengen. Stadsbelang Utrecht wil meer flexibiliteit om aanpassingen te kunnen doorvoeren. Ook verlangen wij van gesubsidieerde instellingen dat zij met een kortere horizon werken. De bestaande langjarige subsidieregelingen wil Stadsbelang Utrecht terugdraaien en inkorten.

 

Huren omhoog en extra subsidie voor gesubsidieerde instellingen

Veel van de 972 gebouwen die Utrecht in bezit heeft worden verhuurd met huurkorting aan gesubsidieerde instellingen. Deze instellingen krijgen dus twee subsidies, zowel direct (voor hun activiteiten), als ook indirect (de huurkorting). Stadsbelang Utrecht is van mening dat hierdoor niet duidelijk is hoeveel subsidie deze instellingen eigenlijk krijgen. Niet transparant dus. Op deze manier kan niet goed gestuurd worden op de Utrechtse programmadoelen die wij nastreven met deze organisaties.

Daarom wil Stadsbelang Utrecht de huur marktconform wordt, instellingen krijgen deze verhoogde huren in subsidie weer terug. Dit is kostenneutraal. Zo krijgt de gemeente beter zicht op hoeveel subsidie er nu eigenlijk gaat naar deze instellingen in relatie tot hun maatschappelijke rendement.

 

Belastingen

Stadsbelang Utrecht wil de gemeentelijke heffingen niet aanpassen. Wij zijn wel voor het afschaffen van de hondenbelasting, omdat deze belasting niet gebruikt wordt om uitwerpselen op te ruimen, maar zuiver in de algemene middelen terecht komen. De onroerende Zaak Belasting bevriezen wij, omdat de gemeente met de nieuwe woningen die worden gerealiseerd in Utrecht, meer gaat ontvangen.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Zonder taal geen communicatie

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen in Utrecht meedoet en mee kan doen. Maar als je geen Nederlands spreekt, is het bijna onmogelijk om mee te doen. En dat is nu net waar het in veel gemeenten in Nederland fout gaat.   Taallessen verplicht Per 1 januari 2016 is de...

Lees meer

Geldboom? Een geldbos!

De schulden van de gemeente Utrecht blijven maar toenemen. Of het nu de Uithoflijn is of een parkeerplaats in Leidsche Rijn, telkens weer zijn er tientallen extra miljoenen nodig.   Geheel tegen de wens van Stadsbelang Utrecht in, heeft de gemeenteraad in december...

Lees meer

Gratis parkeren voor de deur

Herkent u dat, thuiskomen na een dag werken en nergens je auto kwijt kunnen? Stadsbelang Utrecht wil een bereikbaar Utrecht waar inwoners hun auto voor de deur kunnen parkeren. Met de huidige drukte in de stad en de plannen voor nieuwbouwwijken gaat dit niet lukken.  ...

Lees meer

Sociale huurwoningen in Utrecht beter verdelen

Utrecht schreeuwt om sociale huurwoningen, maar hebben we die eigenlijk wel nodig? In Utrecht hebben we 52.000 sociale huurwoningen, terwijl we 42.000 huishoudens hebben die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Wat gaat er verkeerd? Diverse Utrechtse...

Lees meer

Windmolens niet in Rijnenburg

Iedereen weet dat windmolens een enorme bijdrage kunnen leveren aan duurzame stroom. Windmolens zijn enorm groot, meer dan 150 meter hoog. Ze veroorzaken slagschaduw, horizonvervuiling en gebrom. Die wil je niet in je achtertuin! Op het gebied van het plaatsen van...

Lees meer

Probleemdossiers worden gedumpt in Leidsche Rijn

Het ‘succes’ van de huidige wethouders ligt hem niet in het feit dat ze zo druk zijn met de beleidsterreinen Armoede, Bijstand en Onderwijs, maar vooral in het verplaatsen en doorschuiven van problemen zoals de tippelzone, opvang verslaafden en drugsuitdeelpunten....

Lees meer

Sociaal ondernemen, dat is andere koek!

Heerlijke geuren komen je tegemoet als je binnenloopt bij De Koekfabriek. Hier, in de Schoutenstraat, met uitzicht op de Domtoren, bakt een enthousiast team kaneelkoeken, kokosmakronen, havermout-gemberkoeken en veel meer lekkers. Het team bestaat uit mensen met een...

Lees meer

Wolkenkrabber in Leidsche Rijn?

Binnenkort wil de gemeente starten met een selectieprocedure voor een partij die een hoge woontoren mag bouwen in Leidsche Rijn. Een wolkenkrabber die maar liefst 140 meter hoog mag worden. Stadsbelang Utrecht vindt dat deze vorm van hoogbouw niet past in de wijk en...

Lees meer

In de binnenstad wonen ook mensen!

Utrecht heeft een bruisende binnenstad. De stad floreert dankzij een levendige bevolking, toerisme, winkels en horeca. En het kan nog beter vindt het huidige college. Want met het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 wil het college winkeliers de mogelijkheid...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht