Cultuur

Cultuur Brengt Mensen Samen

Stadsbelang Utrecht wil geen culturele metropool zijn.

Utrecht is al “het moois van allemaol” en hoeft echt niet het volgende Amsterdam te worden.
Stadsbelang Utrecht wil niet dat Utrecht zich ontwikkelt tot een internationaal gerichte culturele
metropool.

Stadsbelang Utrecht wil stoppen met geld over de balk gooien.

Onze Domstad is dan wel redelijk welvarend, maar dat betekent niet, dat men zomaar geld over de
balk kan blijven gooien. Keer op keer worden projecten en organisaties ondersteund die niet in staat
zijn om zelfstandig te opereren of daarnaar toewerken.

Stadsbelang Utrecht wil een andere wijze van subsidiëren.

Stadsbelang Utrecht stimuleert cultureel ondernemerschap. Initiatieven moeten liefst zo veel succes
hebben, dat ze zichzelf kunnen bedruipen. Wij zijn voor horizonsubsidiëren, dat wil zeggen dat
slechts voor een paar jaar subsidie in het vooruitzicht wordt gesteld. Daarna moet men zijn eigen
broek ophouden. Stadsbelang Utrecht is tegenstander van het voor vele jaren garanderen van
gemeentelijke subsidie aan culturele instellingen. Door dakpansubsidies (jaar op jaar een subsidie
geven voor weer een project) zijn er nóg talloze instellingen, die ook jaarlijks op de been worden
gehouden. Onze wijze van subsidiëren biedt culturele instellingen natuurlijk onzekerheid, maar het
houdt ze scherp om meer inkomsten te krijgen en de kosten te verlagen.

Stadsbelang Utrecht wil toegankelijkheid van kunst vergroten.

Er is al veel cultuur te snuiven in Utrecht, maar helaas weten velen hier niet van. Er moet gewerkt
worden aan het verbeteren van bezoekersaantallen en publiciteit van culturele instanties door
bijvoorbeeld het vernieuwen van websites en zaak maken van bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid.

Stadsbelang Utrecht wil meer aandacht naar amateurkunst.

Er zit heel veel creativiteit in onze stad, maar helaas gaat dit vaak verloren aan de grote
gesubsidieerde clubs in de Binnenstad. Stadsbelang Utrecht wil niet alleen dat er een meer
wijkgericht kunstaanbod komt, maar ook dat kunstenaars uit de Utrechtse wijken worden
gestimuleerd. Amateurkunst is laagdrempelig en kan een carrièrestart voor iemand bieden.

Stadsbelang Utrecht wil kunst die verbindt.

Het merendeel van de Utrechters vindt, volgens cijfers van de gemeente, dat het kunstaanbod in hun
eigen wijk matig is. Hoeveel Utrechters zijn geen lid van een koor of een band? Hun repetitieruimtes
zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten, door samen hun hobby te beleven. In die groepen
kijken mensen naar elkaar om. Wie er niet is bij een repetitie, wordt gebeld met de vraag of er iets is.
Utrechters zorgen voor elkaar als ze elkaar kennen. Je kent mensen als je ze ontmoet en dat gebeurt
in de amateuristische kunstbeoefening.

Stadsbelang Utrecht wil iedere Utrechter een gratis jaarlijks bezoek aan Tivoli Vredenburg geven.

Het is mooi dat Tivoli Vredenburg bezoekers trekt uit een grote regio, maar Stadsbelang Utrecht wil
meer Utrechters in de zalen. Wij willen Utrechtse gezinnen een keer per jaar een voucher
verstrekken van vijftig procent korting op een zitplaats voor het hele gezin. Deze korting gaat niet ten
laste van de Utrechtse gemeentebegroting, Tivoli Vredenburg zal dit zelf betalen.

Stadsbelang Utrecht wil concrete afspraken in de cultuurnota.

Om tot concreet beleid te komen zijn er concrete afspraken nodig. Daarom wil Stadsbelang Utrecht
af van de cultuur van “visies” en “uitgangspunten” en terug naar harde doelstellingen, zoals
bijvoorbeeld nagestreefde bezoekersaantallen. Utrechts belastinggeld verdient een goede
onderbouwing door initiatiefnemers.

Stadsbelang Utrecht wil meer aandacht geven aan monumenten.

Afgelopen zomer kregen de Utrechtse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie de status van
UNESCO Werelderfgoed. Stadsbelang Utrecht vindt het fantastisch dat Utrechts erfgoed erkend
wordt en wil dit voortzetten. Niet alleen moet er worden ingezet op de commerciële ontwikkeling
van een app om Utrechtse monumenten, maar ook meer borden en plakkaten, om duidelijk te
maken waarom een stuk erfgoed zo van belang is. Utrecht mag best een stad worden voor cultureelhistorische dagjesmensen, die aan het eind van de dag neerstrijken in een café of restaurant voor
een kop koffie of een diner. Monumenten kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage als de
instandhouding ervan dat nodig heeft.

Stadsbelang Utrecht wil Utrechts erfgoed als prioriteit stellen.

Utrecht kent een rijke geschiedenis van bouwwerken, maar ook van muziek, taal en tradities.
Stadsbelang Utrecht wil niet alleen, dat het materieel erfgoed van Utrecht wordt erkend en
beschermd, maar ook het immaterieel erfgoed. De Utrechtse muziek, Utrechtse tradities en ook het
Utregs dienen een plaats te krijgen als gemeentelijk erfgoed.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. [...]
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.