Cultuur

CULTUUR BRENGT MENSEN SAMEN

Willen Utrechters een culturele metropool?

Utrecht leeft boven zijn stand. Andere partijen in de gemeenteraad volgen een adviescommissie, die stelt dat Utrecht zich kan ontwikkelen tot een culturele metropool. De gemeente ondersteunt met subsidie een keur aan internationaal opererende instellingen, festivals, gezelschappen en podia. Willen Utrechters door veelzijdige programmering en een bloeiend productieklimaat een stad met internationale culturele allure? Of willen ze vooral zelf kunnen genieten van kunst en cultuur en vinden ze het leuk, maar niet noodzakelijk, dat de rest van de wereld dat ook doet? Stadsbelang Utrecht wil naar een lager ambitieniveau. Dat betekent: minder geld naar de professionele kunst en cultuur. Wij willen meer accent op cultuur als middel om Utrechters samen te brengen.

 

Kunstbeoefening

Stadsbelang geeft prioriteit aan de kunstbeoefening op amateurniveau. Hoeveel Utrechters zijn geen lid van een koor of een band? Hun oefenruimtes zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten door samen hun hobby te beleven. In die groepen kijken mensen naar elkaar om. Wie er niet is bij een repetitie wordt gebeld met de vraag of er iets is. Utrechter zorgen voor elkaar, als ze elkaar kennen. Je kent mensen als je ze ontmoet en dat gebeurt in koren en bands.

Stadsbelang Utrecht wil kunstbeoefening op amateurniveau stimuleren. De gemeente vraagt Utrechters of ze samen eerst per wijk en daarna met de winnaars een stadscompetitie organiseren voor (kinder-)koren en bands en mogelijk solisten. Stadsbelang wil daar budget voor vrijmaken. De finale is in TivoliVredenburg.

 

Stoppen met geld over de balk gooien

Stadsbelang Utrecht haalt het geld weg bij initiatieven die weinig bezoekers trekken en die leunen op de gemeente. Theater ’t Hoogt ontving sinds de jaren zeventig vele miljoenen subsidie. Dit vertaalt zich naar acht euro subsidie per kaartje. Dat is naar onze mening een voorbeeld van zwak cultureel ondernemen. Stadsbelang stopt met deze subsidiëring. We willen hoogstens nog een jaar bijdragen in de kosten als wordt gefuseerd met een organisatie die wel kan ondernemen.

Een ander voorbeeld is Showman’s Fair op het Berlijnplein. Dat trekt te weinig bezoekers. De gemeentelijke bijdrage is honderd euro per bezoeker. Daar stoppen we mee. Showman’s Fair heeft de kans gehad om er een succes van te maken en dat is mislukt.

We stoppen ook met bijdragen aan zaken buiten de gemeentegrens. Voorbeeld is Museum Oud Amelisweerd. Dat ligt in Bunnik!

 

Naar een andere wijze van subsidiëren

Stadsbelang Utrecht stimuleert cultureel ondernemerschap. Initiatieven moeten liefs zo veel succes hebben, dat ze zichzelf kunnen bedruipen. Wij zijn voor horizonsubsidiëren, dat wil zeggen dat slechts voor een paar jaar subsidie in het vooruitzicht wordt gesteld. Daarna moet men zijn eigen broek ophouden. Stadsbelang Utrecht is tegenstander van het voor vele jaren garanderen van gemeentelijke subsidie aan 61 culturele instellingen. Door dakpansubsidies (jaar op jaar een subsidie geven voor weer een project) zijn er nóg acht instellingen, die ook jaarlijks op de been worden gehouden. Onze wijze van subsidiëren biedt culturele instellingen natuurlijk onzekerheid, maar het houdt ze scherp om meer inkomsten te krijgen en de kosten te verlagen.

 

Toegankelijke websites

Een goede illustratie van het negeren van wensen van potentiële bezoekers is de kwaliteit van de websites van de culturele instellingen. Als je bezoekers wilt trekken, dan verzorg je de website. Op een aantal websites staat bijvoorbeeld niet vermeld dat het gebouw niet toegankelijk is voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Dat zou een commerciële onderneming nooit gebeuren.

 

TivoliVredenburg voor de Utrechters

Het is mooi, dat TivoliVredenburg bezoekers trekt uit een grote regio. Stadsbelang Utrecht wil meer Utrechters in de zalen. Wij willen Utrechtse gezinnen een keer per jaar een voucher verstrekken van vijftig procent korting op een zitplaats voor het hele gezin. Deze korting gaat niet ten laste van de Utrechtse gemeentebegroting, TivoliVredenburg zal dit zelf betalen.

 

Monumenten

Stadsbelang Utrecht wil dat er een app wordt ontwikkeld waarmee mensen zichzelf door Utrecht kunnen leiden. Die app kan gratis worden gedownload. Utrechts rijkdommen moeten zichtbaar worden. De culturele en historische gebouwen moeten zichtbaar en toegankelijk worden voor iedereen die er langskomt. Utrecht mag best een stad worden voor cultureel-historische dagjesmensen, die aan het eind van de dag neerstrijken in een café of restaurant voor een kop koffie of een diner. Monumenten kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage voor de instandhouding.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht