Bereikbaarheid

Gezonder Van A Naar B

Stadsbelang Utrecht wil de Zuilense Ring ondergronds brengen.

Al decennia stroomt het verkeer niet goed door op de Zuilense Ring (Noordelijke Randweg Utrecht).
Deze weg veroorzaakt geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de Overvechters. Ondanks plannen en
de medewerking van provincie en Rijk lukt het Utrecht niet om deze weg aan te pakken

Stadsbelang Utrecht wil de Zuilense Ring (de Noordelijke Randweg Utrecht) ondergronds brengen,
vanaf Sportpark Overvecht Noord. Dit zal in combinatie met ongelijkvloerse kruisingen leiden tot een
comfortabele rondweg, verbeterde doorstroming en goede ontsluiting van de wijk. Overvecht krijgt
hierdoor te maken met minder geluidsoverlast en emissies. De asfaltbarrière tussen Overvecht en
het Noorderpark/Gagelbos en de Unesco Nieuwe Hollandse Waterlinie fortificaties wordt geslecht.
De ruimte die wordt gecreëerd biedt ruimtelijke kwaliteit met groen. Door middel van meervoudig
ruimtegebruik kunnen woningen worden toegevoegd, die in financiële zin de ontwikkeling deels
kunnen dragen. Hiernaast is veel geld nodig dat Utrecht samen met de provincie en het Rijk moeten
inbrengen.

Stadsbelang Utrecht wil verbetering van de doorstroming op de A27.

Stadsbelang Utrecht wil dat het voor auto’s aantrekkelijk is om gebruik te maken van de snelwegen
rondom Utrecht. Hiervoor is verbetering van de doorstroming nodig. Daarmee moet haast gemaakt
worden. Wij zijn niet blind voor de argumenten van de tegenstanders van de verbredingsplannen van
de A27 van het Rijk. Wij roepen het Rijk dan ook op het SUUNTA rapport te betrekken in de
overwegingen.

Stadsbelang Utrecht wil minder autoverkeersbewegingen door de stad.

Stadsbelang Utrecht wil minder autoverkeersbewegingen door de stad. Waarom zou iemand uit
Kanaleneiland via Oog in Al naar Overvecht rijden. Waarom zou iemand uit Voordorp via de Kardinaal
de Jongweg, Talmalaan, Oudenoord, etc. naar de Vleutenseweg rijden. Te veel mensen rijden vanuit
gewoonte over te drukke wegen, die vroeger voor de hand lagen, maar nu helemaal niet meer
logisch zijn om te rijden.

Stadsbelang Utrecht wil Utrechters verleiden tot routekeuzes die opstoppingen vermijden door
gedragsverandering. Dit door dynamisch compartimenteren en verkeersmanagement. Dit met een
focus op verkeer van en naar wijken en niet door wijken. Te denken valt aan eenrichtingsverkeer, een
tijdelijk linksaf verbod op de Amsterdamsestraatweg naar de Sint Josephlaan, het Frisse Alternatief,
waarbij de Thomas á Kempisweg wordt ingericht als park. Maar ook het gericht instellen van
verkeerslichten.

Stadsbelang Utrecht wil minder autoverkeersbewegingen de stad in.

De werkgelegenheid in Utrecht neemt jaar op jaar toe. In 2020 waren er 281.000 fulltime- en
parttimebanen in Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat 70% hiervan, dus 196.720 werknemers, niet in
Utrecht woonachtig waren. Werknemers die dag in dag uit Utrecht binnen reizen met de trein, auto,
fiets of bus, via wegen, fietspaden en HOV-banen. Het percentage dagbezoekers en het percentage
zakelijke reizigers dat met de auto komt schommelt rond de 30%.

Stadbelang Utrecht wil minder verkeersbewegingen de stad in. Daarvan moeten we de oorzaak
aanpakken, en niet de symptomen. Dat betekent concreet dat we werkgevers met veel werknemers,
die met de auto komen, of die veel autoverkeersbewegingen veroorzaken, niet actief in de stad gaan
huisvesten. Of ze moeten bereid zijn tot een vervoersmodaliteitswissel aan de rand van de stad. Ook
bestaande bedrijven proberen we te verleiden tot een vervoersmodaliteitswissel van hun
werknemers. Verplaatsing van het bedrijf naar een locatie aan de rand van de stad of naar een
andere gemeente zal ook de druk verminderen.

Stadsbelang Utrecht vindt in dit perspectief dat zuinig moet worden omgegaan met het faciliteren
van parkeeroplossingen nabij binnenstedelijke vestiging van sterk autoverkeer aanzuigende
bedrijven, hotels, of congrescentra in de stad. Bezoekers moeten zoveel als mogelijk met het
openbaar vervoer komen of een tram, metro, bus, fiets of elektrische watertaxi vanaf
parkeerplaatsen aan de rand van de stad.

Er wordt momenteel al gewerkt aan beïnvloeding van het gedrag van Utrechters. We richten ons op
vrijwillige spitsmijding, meer lopen op veilige trottoirs en meer fietsen op een fijnmazig net van
fietsverbindingen dat ook rekening houdt met de elektrische fiets. Het liefst zien we dat mensen
carpoolen of op de (elektrische) fiets gaan, maar die keuze blijft aan de Utrechters. Bedrijven kunnen
met hun medewerkers de dialoog aangaan over dergelijke alternatieven. Van nieuwe bedrijven die
zich in de stad vestigen vragen we expliciet dat zij deze alternatieven onderzoeken en in overweging
nemen. Dit ook omwille van de luchtkwaliteit, die we jaarlijks meten en willen verbeteren.

Stadsbelang Utrecht steunt de schaalsprong en het OV-plan ‘Wiel met spaken”.

Aan de rand van de stad multimodale knooppunten maken op een plek waar bezoekers kunnen
overstappen van auto op bus, tram of metro, fiets, elektrische watertaxi om zo op een comfortabele
manier naar de eindbestemming in de stad. Stadbelang steunt het OV- plan “Het wiel met spaken”.
De ambitie moet omhoog want ook de OV-verbinding tussen station Leidsche Rijn en station
Overvecht moet worden opgenomen. Op driekwart wiel kan je niet rijden.

Stadsbelang wil een intercitystation in Lunetten en lightrail (metro) in Utrecht, ondergronds indien
nodig onder de Binnenstad door.

Stadsbelang Utrecht vindt dat een intercitystation in Lunetten, plus de realisatie van lightrail
noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de stad op lange termijn te kunnen waarborgen en de
ruimtelijke bouwopgave te kunnen uitvoeren. Een bovengrondse lightrailverbinding vanaf Utrecht
Centraal naar Papendorp en Rijnenburg en een bovengrondse lightrailverbinding via de Europalaan
naar Nieuwegein zijn nodig. Die laatste hoeft niet ondergronds als de woningbouwambitie in de
Merwedekanaalzone wordt afgeschaald naar 6.000 woningen, waarvan in het advies van de
Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gesteld dat dit zonder aanvullende investeringen in
mobiliteit kan worden gerealiseerd.

Het Rijk moet over de brug komen met de benodigde middelen. Daarop moet worden ingezet.

Stadsbelang Utrecht blijft inzetten op deelmobiliteit.

Ondanks dat recente gebruiksgegevens aangeven dat er weinig gebruikers zijn van deelmobiliteit,
zien wij een stijgende acceptatie van dergelijke mobiliteitsoplossingen, zeker in de hoog stedelijke
wijken met weinig parkeerplaatsen. Er moet ruimte worden gegeven aan meerdere aanbieders om
eerlijke concurrentie en lagere consumentenprijzen mogelijk te maken.

Stadsbelang Utrecht wil, waar dat mogelijk is, gratis parkeren voor bewoners voor de deur.

Parkeerplaatsen in de wijken zijn bedoeld voor de bewoners, niet voor forenzen. In betaald
parkeergebieden met voldoende parkeerplekken krijgen bewoners één gratis parkeervergunning per
huis en 50% korting op bezoekersparkeren voor 100 uur per kwartaal. Een tweede
parkeervergunning en “straatparkeren” worden duurder.

Stadsbelang Utrecht kiest voor minder straatparkeerplaatsen in de Binnenstad.

Automobilisten moeten zoveel mogelijk parkeren in parkeergarages in de Binnenstad. Aan bewoners
wordt een vergunning gegeven of geldt een gereduceerd tarief. Er blijven voldoende
gehandicaptenparkeerplaatsen in de Binnenstad.

Stadsbelang Utrecht kiest voor minder fietsen stallen op straat in de Binnenstad.

Waar de Binnenstad in de tweede helft van de vorige eeuw een grote autoparkeerplaats was is deze
verworden tot een grote fietsenstalling. Stadsbelang Utrecht vindt dat fietsen gestald moeten
worden op de daarvoor bestemde plekken en niet aan bruggen, hekken en op pleinen. Vol moet
worden ingezet op uitbreiding van de fietsparkeerplekken in de stad, maar tegelijk ook op het
verwijderen van hinderlijk gestalde fietsen. De huidige vergoeding bij het fietsendepot mag met
100% omhoog.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. [...]
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.