Bereikbaarheid

GEZONDER VAN A NAAR B

Doorstroming en luchtkwaliteit

Het wordt steeds drukker op onze wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. Utrecht slibt dicht. Er is geen tijd meer om met telkens kleine aanpassingen of verbeteringen de ontwikkeling in de hand te houden. Er is een fundamentele aanpassing nodig. Er zijn echter maar weinig Utrechters, die de oorzaak willen aanpassen. We zouden bijvoorbeeld voorzieningen en instellingen kunnen verplaatsen naar andere gemeenten. Dan krijgen we in Utrecht minder verkeer. Als we dat niet willen, moeten we naar een schaalsprong, dat wil zeggen meer ruimte maken voor reizen met andere voertuigen dan de auto.

Uit de auto dus, en in de bus en op termijn in de tram (lightrail). Een ondergrondse metro is financieel onhaalbaar. Stadsbelang Utrecht kiest voor een bovengrondse tram in de vorm van lightrail, snelle regionale openbaar vervoersverbindingen, zelfs in de binnenstad. Daarover is overleg met de regering gestart, want dat kan Utrecht niet alleen betalen. We willen ook naar twee stations, waar alle verkeersstromen elkaar ontmoeten. Het eerste is al in ontwikkeling in Leidsche Rijn. Ook station Overvecht staat op de planning. Er wordt ook gewerkt aan beïnvloeding van het gedrag van Utrechters. We richten ons op spitsmijding, meer lopen op veilige trottoirs, meer fietsen op een fijnmazig net van fietsverbindingen, dat ook rekening houdt met de elektrische fiets. Gemeentelijke mobiliteitsmakelaars praten met bedrijven om medewerkers geen gebruik meer van de auto te maken. We willen dat mensen carpoolen of op de (elektrische) fiets gaan. Dit ook omwille van de luchtkwaliteit, die we jaarlijks meten en willen verbeteren.

De auto moet verleid worden tot een routekeuze die opstoppingen vermijdt. Het moet voor auto’s aantrekkelijk zijn om eerder gebruik te maken van de snelwegen rondom Utrecht. Daarvoor moet haast gemaakt worden met de verbetering van de doorstroming op de A27 en Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Ongelijkvloerse kruisingen moeten daarbij helpen. Stadsbelang Utrecht wil de stad verdelen in deelgebieden (compartimenten), met een focus op verkeer in de wijk. Wij willen in de wijken dertigkilometerzones. Dat draagt bij aan vermindering van de verkeersdrukte en onveiligheid. Parkeerplaatsen in de wijken zijn bedoeld voor de bewoners, niet voor forenzen of bezoekers van de stad.

De binnenstad moet bereikbaar blijven voor verkeer, dat is echter niet de focus. Stadsbelang Utrecht wil dat het goederenvervoer via elektrische vrachtwagens of ander milieuvriendelijk transport naar het centrum gaat. Overslag kan plaatsvinden op Lage Weide, zodat vervuilende vrachtwagens niet meer in de binnenstad komen. Milieuzones voor personenauto’s kunnen worden afgeschaft omdat de milieuwinst ontbreekt.

 

Veilig voor de kinderen en op de fiets

Stadsbelang Utrecht kiest voor dertigkilometerstraten in de wijken. Kinderen zien we graag zelfstandig naar school gaan. Met langzaam verkeer is dat mogelijk, bovendien is het veiliger. Ouderen zien we ook graag langer zelfstandig en mobiel. Fietsroutes moeten worden uitgebreid in de gehele stad. De aandacht bij fietsroutes in de stad ligt bij “langzaam” verkeer. Elektrische fietsen moeten zich aanpassen aan de snelheid van de reguliere fietsers. Wij willen dat de winkelgebieden in de binnenstad, zoals aan de Oude Gracht, worden aangepast als voetgangersgebied. Fietsroutes naar en bij de scholen dienen snel te worden aangepakt en verbeterd.

 

Ruim baan voor elektrische voertuigen

Stadsbelang wenst een ruime spreiding van oplaadpalen van elektrische auto’s, snellaadpalen krijgen extra aandacht. Liefst slimme laadpalen gecombineerd met lantaarnpalen. Wij ondersteunen het initiatief ‘bike to go’, pak een E-bike met je smartphone. Het openbaar vervoer in Utrecht is vanaf 2028 elektrisch, dit geldt ook voor taxi’s. Wij zien toekomst in een distributiecentrum in Lage Weide, waar pakketten worden overgeladen in elektrische bestelbusjes/vrachtwagens, die bezorgen in de binnenstad. Gemeente Utrecht heeft een voorbeeldrol, alle gemeentelijke (personen)voertuigen moeten binnen 5 jaar elektrisch te zijn. Wij overwegen de subsidieregeling voor elektrische fietsen en scooters opnieuw leven in te blazen.

 

Parkeren

Stadsbelang Utrecht wil dat de mogelijkheid om op straat te parkeren in de binnenstad tot een minimum wordt beperkt. Auto’s moeten parkeren in parkeergarages, waarbij voor bewoners een vergunning wordt gegeven of een gereduceerd tarief geldt. Voor parkeerplaatsen in de woonwijken geldt, dat deze bestemd zijn voor bewoners. Wij willen een actief beleid gaan voeren op het tegengaan van parkeren van dagjesmensen en/of forenzen in de wijken.

Voor fietsen hanteren wij dezelfde aanpak. Fietsen moeten geparkeerd worden in een van de vele gratis parkeerplaatsen in de binnenstad. Onderzocht kan worden om een verdieping van bestaande parkeergarages te reserveren voor fietsen. In winkelgebieden, zoals aan de Oude Gracht, moet het parkeren van fietsen verboden worden. Alleen in speciaal daarvoor aangewezen plaatsen met een maximumtijd. Wij willen actief beleid voor het naleven van deze regels, met verwijdering van foutgeparkeerde fietsen tot direct gevolg.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Zonder taal geen communicatie

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen in Utrecht meedoet en mee kan doen. Maar als je geen Nederlands spreekt, is het bijna onmogelijk om mee te doen. En dat is nu net waar het in veel gemeenten in Nederland fout gaat.   Taallessen verplicht Per 1 januari 2016 is de...

Lees meer

Geldboom? Een geldbos!

De schulden van de gemeente Utrecht blijven maar toenemen. Of het nu de Uithoflijn is of een parkeerplaats in Leidsche Rijn, telkens weer zijn er tientallen extra miljoenen nodig.   Geheel tegen de wens van Stadsbelang Utrecht in, heeft de gemeenteraad in december...

Lees meer

Gratis parkeren voor de deur

Herkent u dat, thuiskomen na een dag werken en nergens je auto kwijt kunnen? Stadsbelang Utrecht wil een bereikbaar Utrecht waar inwoners hun auto voor de deur kunnen parkeren. Met de huidige drukte in de stad en de plannen voor nieuwbouwwijken gaat dit niet lukken.  ...

Lees meer

Sociale huurwoningen in Utrecht beter verdelen

Utrecht schreeuwt om sociale huurwoningen, maar hebben we die eigenlijk wel nodig? In Utrecht hebben we 52.000 sociale huurwoningen, terwijl we 42.000 huishoudens hebben die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Wat gaat er verkeerd? Diverse Utrechtse...

Lees meer

Windmolens niet in Rijnenburg

Iedereen weet dat windmolens een enorme bijdrage kunnen leveren aan duurzame stroom. Windmolens zijn enorm groot, meer dan 150 meter hoog. Ze veroorzaken slagschaduw, horizonvervuiling en gebrom. Die wil je niet in je achtertuin! Op het gebied van het plaatsen van...

Lees meer

Probleemdossiers worden gedumpt in Leidsche Rijn

Het ‘succes’ van de huidige wethouders ligt hem niet in het feit dat ze zo druk zijn met de beleidsterreinen Armoede, Bijstand en Onderwijs, maar vooral in het verplaatsen en doorschuiven van problemen zoals de tippelzone, opvang verslaafden en drugsuitdeelpunten....

Lees meer

Sociaal ondernemen, dat is andere koek!

Heerlijke geuren komen je tegemoet als je binnenloopt bij De Koekfabriek. Hier, in de Schoutenstraat, met uitzicht op de Domtoren, bakt een enthousiast team kaneelkoeken, kokosmakronen, havermout-gemberkoeken en veel meer lekkers. Het team bestaat uit mensen met een...

Lees meer

Wolkenkrabber in Leidsche Rijn?

Binnenkort wil de gemeente starten met een selectieprocedure voor een partij die een hoge woontoren mag bouwen in Leidsche Rijn. Een wolkenkrabber die maar liefst 140 meter hoog mag worden. Stadsbelang Utrecht vindt dat deze vorm van hoogbouw niet past in de wijk en...

Lees meer

In de binnenstad wonen ook mensen!

Utrecht heeft een bruisende binnenstad. De stad floreert dankzij een levendige bevolking, toerisme, winkels en horeca. En het kan nog beter vindt het huidige college. Want met het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 wil het college winkeliers de mogelijkheid...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht