Cees Bos

Raadslid en fractievoorzitter
46 jaar oud, is getrouwd en vader van 3 kinderen.

Cees is geboren op de Pelikaanstraat, woonachtig op de Zandweg in de Meern. Hij vindt het heelijk wonen langs de Leidsche Rijn, op de fiets is hij binnen 15 minuten op de gracht én in het prachtige dorpje Haarzuilens. Eigenlijk woont hij in het geografische centrum van de stad en geniet van het stadse leven maar ook de dorpse rust.

Waarom Stadsbelang Utrecht?
Cees is een van de oprichters van Stadsbelang Utrecht, opgericht omdat het anders kan en moet. Alle wijken in Utrecht hebben hun eigen problematiek. De gemeente moeten er zijn voor alle Utrechters en niet haar inwoners vergeten door te druk te zijn met grote projecten die alleen maar geld kosten.

Welke doelen zou je willen bereiken in de gemeenteraad?
Sociaal waar het kan en zuinig waar het moet.
Stadsbelang Utrecht wil dat de stad de prioriteit legt bij een samenleving waar zorg voor elkaar centraal staat, hier dienen onze financiële middelen zo effectief mogelijk voor te worden ingezet. De zaken goed op orde krijgen en goed op orde houden, in plaats van ongebreidelde groei en megalomane ontwikkelingen faciliteren. We doen het voor de Utrechters, groot en klein, zwart en wit, gehandicapt en gezond, arm en rijk. Een dienstbare overheid, met de hand op de knip, om ervoor te zorgen dat Utrechters voor nu en in de toekomst in een prettige stad kunnen leven waar wonen, werken en samenzijn een recht is.

Voor de komende vier jaar is het van belang dat de ongebreidelde uitbreidingswensen van de stad wat meer gematigd worden, dit om voldoende geld over te houden om Utrecht beter en gezonder te maken. De Utrechter moet centraal staan in plaats van de groei van de stad. Er liggen veel dossiers die niet af zijn, waar nog veel werk aan moet gebeuren. Cees denkt hierbij aan armoedebestrijding, werkgelegenheid voor Utrechters die al jaren buiten de boot vallen, volkshuisvesting, gezonde lucht voor iedereen, verkeersproblemen. Daarop moet een antwoord gevonden worden dat er nu niet is.

Voor de komende vier jaar is het noodzakelijk om het vertrouwen in de plaatselijke politiek, dat veel Utrechters hebben verloren, te herstellen. Er zitten namelijk ook partijen in de raad die wel luisteren, die zich aan afspraken houden, die niet het ene beloven, maar het andere leveren.

Nevenfuncties:
Financieel en organisatie Adviseur bij Bos Advies

Portefeuilles: Financiën, Duurzaamheid, Wonen, Vastgoed, Verkeer en mobiliteit, Stationsgebied, Openbare orde en veiligheid, Economie, Grondzaken, Leidsche Rijn

Email: c.bos@utrecht.nl
Telefoon: 06-22935983