Omwonenden van de te realiseren campus op het voormalig KPN terrein hebben voor een deel gelijk gekregen van de Raad van State. Het campus komt aan de Fokkema Andrealaan en Rubenslaan in Utrecht Oost. De bewoners vrezen voor te veel parkeerdruk door de nabijheid van het Diaconessenhuis. De Raad van State geeft hen gelijk wat betreft dat er ‘onvoldoende geformuleerd is dat het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de gemeentelijke norm.’

Fractievoorzitter Cees Bos had het college hier in 2014 reeds op aangesproken. Hij merkte op dat er volgens het gemeentelijke norm 80 parkeerplekken te weinig ingepland stonden. Bos: ”Het later alsnog realiseren van de parkeerplaatsen maakt dat het plan duurder wordt en economisch minder haalbaar. Wij stellen voor dat de maximale bouwhoogte van de parkeergarage als vast gegeven wordt aangehouden en SSH de ontbrekende parkeerplekken realiseert op eigen terrein.”

De fractievoorzitter merkte tevens op dat het bestemmingsplan minder flexibel mag worden opgesteld wat betreft de plek en de hoogte van de gebouwen. Nu geeft dit onzekerheid naar de omwonenden en het Diaconessenhuis toe.