Naar aanleiding van onduidelijke berichtgeving in de media over zijn mogelijke terugkeer in de Utrechtse gemeenteraad heeft voormalig Stadsbelang Utrecht raadslid Wim Oostveen gemeend de Utrechtse gemeenteraadsleden te moeten informeren over zijn e-mailwisseling met burgemeester van Zanen. Dit om onduidelijkheid weg te nemen.

Wim als toekomstig raadslid

Wim krijgt een plek op onze verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 omdat hij een ware Utrechter is met hart voor de stad. Ook nu staat hij de fractie bij met raad en daad. “Wim wil graag onbekritiseerd mee gaan doen met de campagne en zo mogelijk als raadslid onderdeel te zijn van de Stadsbelang Utrecht fractie. Vanwege die reden heeft Wim aan burgemeester van Zanen gevraagd of door het overdragen van zijn bv’s aan zijn kinderen de weg hiervoor vrij maakt. Dat is te prijzen”, aldus fractievoorzitter Cees Bos.

Zorg voor de stad is er zijn voor de stad

Ons doel voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is om samen met Wim, tenminste 6 raadszetels te bemachtigen en dat gaat lukken. Utrecht is moe van de beroepspolitici die uitmunten in geldverkwisting, en te weinig oog hebben voor de zorg die de Utrechters nodig hebben. Het is bijzonder om te moeten constateren dat er veel Utrechtse raadsleden op de landelijke kandidatenlijsten staan. Het doel van het raadslidmaatschap lijkt eerder op een opstapje voor een landelijke carrière, dan voor dienstbaarheid aan Utrecht en de Utrechters.

Email van Wim>>