Aan het werk, zo simpel is het.

Werknemers, jong en oud, en ondernemers willen aan de slag, Utrecht moet ze daarbij helpen: maak ondernemen en banen mogelijk door obstakels weg te nemen, dring de regelgeving en bureaucratie terug.

De stijgende werkloosheid gaat niet aan Utrecht voorbij. Gelukkig zijn er ook cijfers te zien dat het weer de goede kant op gaat, op zich komen er al veel banen bij, maar de beroepsbevolking blijft ook stijgen. Zowel aan de kant van banen voor laaggeschoolden als voor hooggekwalificeerd personeel, is extra inzet nodig om iedereen weer aan het werk te helpen. Stadsbelang Utrecht vindt daarom dat ondernemers alle steun verdienen als ze in onze gemeente aan de slag willen.

Utrecht moet zich met name inzetten voor bedrijven en ondernemingen die voor uitbreiding van banen zorgen. Voor die ondernemers moet de gemeente de deuren wijd open zetten en ze niet wegjagen met allerlei obstakels zoals bestemmingsplannen waardoor een bedrijf in een bepaalde omgeving niet zou passen. Daar moet flexibeler mee om worden gegaan: geen ‘Nee, want’, maar ‘Ja, mits’, dat moet het credo zijn naar ondernemers die zich melden bij de ondernemersloketten in Utrecht en Leidsche Rijn.

Ook moet worden voorkomen dat bedrijven verdwijnen vanwege bureaucratische obstakels. Koester de Utrechtse ondernemers, ondernemen in Utrecht moet lonend zijn en blijven.

ONZE STANDPUNTEN

  1. Stadsbelang Utrecht staat verder voor een aantal zaken die kunnen helpen de arbeidsmarkt te verbeteren:
  2. Een betere aansluiting tussen werkzoekenden en arbeidsmarkt door actievere scholing en begeleiding van werkzoekenden.
  3. De afstand tussen uitkering en werk moet niet te groot worden.
  4. Iemand met een uitkering gaat als vrijwilliger aan het werk (Rotterdams Model).
  5. Betere afstemming van vraag en aanbod en het stimuleren gerichtere scholing van personeel.
  6. Stimuleren van de woningbouw (denk aan Leidsche Rijn) zorgt voor meer werkgelegenheid in de bouw.
  7. Intensiveren van Stadspromotie, nationaal en internationaal. Stadsbelang Utrecht draait de bezuiniging op deze gemeentelijke afdeling terug en ook de afdeling Economische Zaken moet worden versterkt met het oog op binnenslepen van bedrijven en banen. Een voorbeeld is het interesseren en begeleiden van ondernemers in de maakindustrie, te denken valt aan de groeiende 3D printindustrie. Maar ook is Utrecht interessant voor logistieke ondernemers, Utrecht is de draaischijf van Nederland, Lage Weide is hiervoor een prima uitvalsbasis.