Wat heeft Stadsbelang Utrecht nu eigenlijk bereikt?

Wat heeft Stadsbelang Utrecht nu eigenlijk bereikt?

In 2014 kreeg Stadsbelang Utrecht het vertrouwen van 6300 inwoners van Utrecht om te zorgen voor een beter bestuur van de stad. Uitgangspunten waren een stad die zuiniger omgaat met geld, een stad waar we voor elkaar zorgen en een bestuur dat verantwoording aflegt.

Op onderwerpen hebben wij constructief oppositie gevoerd, op onderwerpen zijn wij op de rem gaan staan, dit om een zuinigere stad te creëren, waar zorg voor elkaar centraal staat. Stadsbelang Utrecht had in 2014 veel plannen voor Utrecht, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Wat is hier nu eigenlijk van terecht gekomen? Wij blikken In dit artikel, maar ook in de volgende editie van onze krant terug op de belangrijkste beleidsvelden.

 

Onderwijs

Als we het hebben over onderwijs heeft Stadsbelang Utrecht zich ingezet voor meer scholen, en meer integraliteit. Wij hebben het initiatief genomen voor een brede school in Leidsche Rijn. Dit heeft geleid tot de realisatie van Academie10, die in augustus 2018 haar deuren zal openen. Wij hebben aangedrongen op realisatie van de School voor Persoonlijk Onderwijs, deze ging in augustus 2017 van start.

Verder hebben wij ingezet op een school voor kinderen van 4 tot 18 jaar, het college van b en w heeft daar gesprekken over gevoerd en is bezig met een verkenning. Stadsbelang Utrecht heeft het initiatief genomen voor een Integraal Kind Centrum in Leidsche Rijn, ondanks een slechte financiële dekking zijn we toch blij dat deze er in de wijk Rijnvliet zal komen.

We zijn ook minder succesvol gebleken, dit vooral op het gebied van ‘inclusief onderwijs’, het huidige college kiest voor passend onderwijs. Stadsbelang Utrecht vindt dat teveel scholen kinderen in hokjes stoppen en dat bij een taalachterstand of gebrek de kinderen veel te snel naar passend onderwijs worden gestuurd. Daar willen we de komende vier jaar verandering in aanbrengen.

 

Duurzaamheid en energie besparen

Stadsbelang staat voor een groene en nog veel groenere stad, waar de luchtkwaliteit wordt verbeterd en het goed leven is. Vanuit dat perspectief hadden en hebben wij goede plannen, die in gezamenlijkheid met de overige partijen zijn uitgevoerd. Belangrijke hierbij is eigenaren en huurders gefaciliteerd worden bij het isoleren en energiezuiniger maken van hun woning, met de door onze fractievoorzitter Cees Bos geregelde Duurzaamheidslening zijn goede stappen gemaakt.

Een belangrijk onderdeel van onze plannen was dat huiseigenaren de keuze hebben om hun woning te verwarmen door stadsverwarming of een andere verwarmingswijze. Met de hulp van onder andere het comité Stadsverarming – en andere partijen – zijn we erin geslaagd om de afsluitboete van stadsverwarming te verlagen. Hele wijken worden stadsverwarmingsvrij. Eigenaren van bedrijfsgebouwen en kantoren zijn mede door inzet van de gemeente actief bezig met de verduurzaming van hun vastgoed en de gemeente geeft het goede voorbeeld. Door actief zowel de gemeentelijke vastgoedportefeuille, maar ook het wagenpark een stuk energiezuiniger te maken. Allemaal plannen die zijn plek hadden in het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht waar door gezamenlijke inzet in de raad invulling aan is gegeven.

Waar we niet blij mee zijn is ons eerder geformuleerde standpunt over de biomassacentrale in Lage Weide. Met de kennis van 2014 waren wij voorstander, deze biomassacentrale is ook gerealiseerd. Maar op basis van voortschrijdend inzicht hebben wij besloten onze steun hiervoor in te trekken. De Biomassawarmtecentrale blijkt een grote houtkachel te zijn, deze stoot teveel CO2 uit, niet goed voor de luchtkwaliteit.

 

Veiligheid, controle en handhaving

Stadsbelang Utrecht staat voor een veilige stad. Een gebiedsgerichte aanpak van de Amsterdamsestraatweg, daar stonden en staan we voor. Samen met andere partijen is deze er ook gekomen, deze werpt zijn vruchten nu reeds af. Het definitief sluiten van de Hardebollenstraat en het veiliger maken van de Breedstraatbuurt is gelukt. Het samen met inwoners kapot maken van de plannen voor de verhuizing van de tippelzone, dit is gelukt en we stevenen af naar volledige sluiting.

We zijn ook minder succesvol. Het aanscherpen van het evenementenbeleid, een bron van ergernis en overlast van veel inwoners is niet gelukt, controle en handhaving op geluidsnormering, parkeeroverlast, verstoring openbare en dronkenschap is nog steeds een zorgpunt. Goede vergunningen en de naleving van de regels heeft te weinig prioriteit bij dit stadsbestuur. Dit kan anders.

Ook zijn we voor het terugdraaien van het vertrek van BOA’s uit Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Dagelijks zien wij hier nog de gevolgen van in parken en buurten. Het beter bemensen van de politiepost Leidsche Rijn (24/7), daar kregen wij geen steun voor van burgemeester Van Zanen en de coalitiepartijen. Dit terwijl Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn nu zo’n 80.000 inwoners heeft en een volwaardig politiebureau verdient.

Wij blijven bij deze plannen, hier gaan we ons de komende 4 jaar hard voor maken.

 

 

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.