Voorjaarsnota is kwetsbaar

Voorjaarsnota is kwetsbaar

Net als voorgaande jaren blijkt de begroting van de Voorjaarsnota weer kwetsbaar. Utrecht heeft de meevallers van 2014 hard nodig om de gaten te vullen in de begroting van 2015.

In de cijfers over 2014 en de Voorjaarsnota van 2015 zien we dat er vanuit politieke keuzes geredeneerd wordt en niet vanuit boekhoudkundige expertise. Kosten, verliezen en verplichtingen zijn doorgeschoven naar de toekomstige jaren en er wordt geknepen waar het kan. Voorzienbare (incidentele) baten en lasten zijn niet opgenomen in wijzigingen en technische wijzigingen. Tekorten, op bijvoorbeeld grondexploitaties, blijven en winsten worden gepresenteerd terwijl ze eigenlijk gesaldeerd moeten worden. Ook wordt de gemeentelijke exploitatierekening opgepoetst met het zogenaamde directe rendement op reeds verkocht materiële activa.
Hiermee verworden beide documenten tot een financiële vertaling van politieke keuzes en beleidslijnen. Zij missen de financiële realiteitszin die je toch mag verwachten in een jaarverslag en in technische wijzigingen. Begroten en verantwoorden is blijkbaar een vak apart in de politieke arena van Utrecht.

Armoedebestrijding

Toch is Stadsbelang Utrecht (SBU) blij te mogen constateren dat er in de Voorjaarsnota 2015 een aantal herschikkingen worden gemaakt die goed zijn voor de stad en de inwoners ervan.
Het incidenteel terugdraaien van de voorgenomen bezuiniging op armoedebestrijding en het versterken van het budget voor armoedebestrijding voor de periode 2015-2018 is verstandig, zeker gezien het groeiend aantal mensen dat te maken heeft met structurele armoede en schulden.
Het is goed dat het college al rekening houdt met de korting die de rijksoverheid de stad oplegt betreffende bijstandsuitkeringen, dit ondanks dat de definitieve hoogte van deze korting nog niet duidelijk is.

Reserve Tivoli laag

De reserve van 1,7 miljoen, die genomen is voor exploitatietekorten van Tivoli Vredenburg, is naar wij vermoeden aan de lage kant. Het verhogen van het cultuurbudget van de hele stad zien we niet graag ten koste gaan van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten De Meern. We steunen echter dat de geplande culturele trekker voor Leidsche Rijn Centrum van kleiner formaat wordt.

Zorg

Wij voorzien dat er gedurende het komende half jaar extra geld moet worden vrijgemaakt voor de decentralisatieopgaaf. Hier maken we ons zorgen over. We krijgen meer en meer signalen dat buurtteams niet goed uitgerust zijn voor een goede doorverwijzing naar zorgaanbieders. Inwoners met een hulpvraag moeten niet tussen wal en schip geraken. Ons inzien is de rijksbijdrage en ook het fonds decentralisaties onvoldoende om problemen te kunnen oplossen.

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.