Zorg voor elkaar

 

Elkaar helpen, waar het kan

Zorg is een gemeenschappelijke taak

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak om hulp te bieden als Utrechters onvoldoende zelfredzaam zijn. Niet iedereen kan steunen op mantelzorg of heeft professionele hulp/zorg nodig. Utrechters kunnen dat bij elkaar signaleren. Zie jij dat je buurman het niet redt in z’n eentje, ondanks de steun van kinderen, de buurt of vrienden, dan geef je dat door aan het buurtteam.

 

Utrechters hebben recht op hulp, zorg die wordt gegeven vanuit de gemeente en zorgverzekeraars. Stadsbelang Utrecht vindt dat zorg op maat moet worden gegeven. Iedereen is verschillend en iedere hulpbehoefte is dus ook verschillend. Stadsbelang doet in ons verkiezingsprogramma aanbevelingen om het proces van zorgverlening te verbeteren. Dat begint met aanbevelingen voor een betere toegang tot hulp door onder meer wijkinformatiepunten en keukentafelgesprekken in aanwezigheid van een onafhankelijke cliëntadviseur, tot en met een eigen bijdrage, voor de werkelijk gewerkte uren van de medewerker.

 

Bijstand als ondersteuning voor meedoen

De gemeente verstrekt bijstand aan mensen, die geen of onvoldoende inkomen hebben. Stadsbelang Utrecht heeft een antenne voor armoede. Wij weten uit onderzoek, dat eenpersoonshuishoudens met schoolgaande kinderen het zwaar hebben. Stadsbelang Utrecht wil in deze situatie genereus omgaan met de aanvullende bijstand. Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen krijgen schoolboeken en andere voorzieningen om mee te kunnen doen, met de garantie dat anderen niet kunnen weten dat zij die ontvangen van gemeentewege. En die kinderen kunnen ook lid worden van een sportclub en de juiste sportspullen krijgen, dankzij financiële ondersteuning van de gemeente. De schuldhulpverlening moet naar het idee van Stadsbelang Utrecht op de schop. Uit de samenleving komen veel adviezen ter verbetering van de positie van mensen met schulden. Een eerste advies dat we volgen, is dat wordt vermeden dat mensen met een huurachterstand uit hun woning worden gezet. De verhuurder signaleert een huurachterstand meteen. Als de verhuurder tijdig in contact treedt met het buurtteam, kan er in dit stadium wellicht al een oplossing gevonden worden voor de problemen van de huurder

Zonder taal geen communicatie

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen in Utrecht meedoet en mee kan doen. Maar als je geen Nederlands spreekt, is het bijna onmogelijk om mee te doen. En dat is nu net waar het in veel gemeenten in Nederland fout gaat.   Taallessen verplicht Per 1 januari 2016 is de...

Lees meer

Geldboom? Een geldbos!

De schulden van de gemeente Utrecht blijven maar toenemen. Of het nu de Uithoflijn is of een parkeerplaats in Leidsche Rijn, telkens weer zijn er tientallen extra miljoenen nodig.   Geheel tegen de wens van Stadsbelang Utrecht in, heeft de gemeenteraad in december...

Lees meer

Gratis parkeren voor de deur

Herkent u dat, thuiskomen na een dag werken en nergens je auto kwijt kunnen? Stadsbelang Utrecht wil een bereikbaar Utrecht waar inwoners hun auto voor de deur kunnen parkeren. Met de huidige drukte in de stad en de plannen voor nieuwbouwwijken gaat dit niet lukken.  ...

Lees meer

Sociale huurwoningen in Utrecht beter verdelen

Utrecht schreeuwt om sociale huurwoningen, maar hebben we die eigenlijk wel nodig? In Utrecht hebben we 52.000 sociale huurwoningen, terwijl we 42.000 huishoudens hebben die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Wat gaat er verkeerd? Diverse Utrechtse...

Lees meer

Windmolens niet in Rijnenburg

Iedereen weet dat windmolens een enorme bijdrage kunnen leveren aan duurzame stroom. Windmolens zijn enorm groot, meer dan 150 meter hoog. Ze veroorzaken slagschaduw, horizonvervuiling en gebrom. Die wil je niet in je achtertuin! Op het gebied van het plaatsen van...

Lees meer

Probleemdossiers worden gedumpt in Leidsche Rijn

Het ‘succes’ van de huidige wethouders ligt hem niet in het feit dat ze zo druk zijn met de beleidsterreinen Armoede, Bijstand en Onderwijs, maar vooral in het verplaatsen en doorschuiven van problemen zoals de tippelzone, opvang verslaafden en drugsuitdeelpunten....

Lees meer

Sociaal ondernemen, dat is andere koek!

Heerlijke geuren komen je tegemoet als je binnenloopt bij De Koekfabriek. Hier, in de Schoutenstraat, met uitzicht op de Domtoren, bakt een enthousiast team kaneelkoeken, kokosmakronen, havermout-gemberkoeken en veel meer lekkers. Het team bestaat uit mensen met een...

Lees meer

Wolkenkrabber in Leidsche Rijn?

Binnenkort wil de gemeente starten met een selectieprocedure voor een partij die een hoge woontoren mag bouwen in Leidsche Rijn. Een wolkenkrabber die maar liefst 140 meter hoog mag worden. Stadsbelang Utrecht vindt dat deze vorm van hoogbouw niet past in de wijk en...

Lees meer

In de binnenstad wonen ook mensen!

Utrecht heeft een bruisende binnenstad. De stad floreert dankzij een levendige bevolking, toerisme, winkels en horeca. En het kan nog beter vindt het huidige college. Want met het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 wil het college winkeliers de mogelijkheid...

Lees meer

IEDEREEN DOET MEE

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan. Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen. Dat noemt men overheidsparticipatie. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie…

Afspraak is afspraak

Utrecht moet Utrechters aan afspraken houden. De gemeente doet veel voor organisaties, maar mag verwachten, dat ze zich aan spelregels houden. Als er een vergunning wordt gevraagd voor een evenement of festiviteit en de gemeente…

Groen wonen in Utrecht

Stadsbelang Utrecht hecht aan een groene stad. We vragen Utrechters om mee te doen aan de actie Steenbreek. Vervang eens een tegel of een paar stenen in je voortuin of bij de gevel van je huis door een plant of struik…

Zuinig met geld

Stadsbelang Utrecht heeft steeds gewaarschuwd tegen te veel geld uitgeven en te veel lenen door onze gemeente. Het geld dat wordt uitgegeven, is opgebracht door de Utrechtse belastingbetalers: je familie en je buren. Daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan…

Zorg voor elkaar

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak…

Utrecht moet bereikbaar blijven

Utrecht slibt dicht. Je verplaatsen in Utrecht kost meer tijd dan je verplaatsen via de snelweg. Daar wil Stadsbelang Utrecht iets aan doen. Voor de toekomst pleiten we voor een bovengrondse metro in…

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht