Utrechters aan de macht

Utrechters bepalen zelf wat het beste is

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan

Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen, dit noemt men overheidsparticipatie. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie. In ons verkiezingsprogramma komt u een aantal keren tegen dat we Utrechters uitdagen om initiatief te nemen. Een voorbeeld daarvan is dat we de Zonnebloem uitdagen om moederbuddy’s in te zetten. Dat zijn vrouwen – moeders – die op vrijwillige basis jonge moeders ondersteunen, van wie de eigen moeder is overleden of ver weg woont. Een tweede voorbeeld is dat we aandringen op meer particuliere initiatieven voor armoedebestrijding. Een derde voorbeeld is, dat we ouders vragen initiatief te nemen om schoolpleinen groener te maken.

 

Samen verantwoordelijk zijn

Dat beroep op Utrechters om initiatief te nemen gaat zo ver, dat we Utrechters zelf medeverantwoordelijk houden voor de oplossing van hun problemen. Als je eenzaam bent, dan kun je dat bestrijden, door lid van een club te worden. Maar dan moet die club er wel zijn en toegankelijk zijn voor iedereen die erbij wil horen. Stadsbelang Utrecht pleit voor breedtesport en geeft daar in het beleid de voorkeur aan, omdat sport verbroedert, mensen samenbrengt. Bij cultuur geven we de voorkeur aan de kunstbeoefening op amateurniveau. In zangkoren, toneelverenigingen en bands spelen mensen samen en zijn ze bij elkaar betrokken. Alleen in die gevallen dat Utrechters zichzelf niet kunnen helpen, dan schiet de overheid toe met een helpende hand.

 

Goede wil komt van twee kanten

Stadsbelang Utrecht gaat nog verder om mensen te betrekken. Wie kan, maar niet wíl meedoen, krijgt daarom te maken met sancties. Leer je geen Nederlands of doe je daar veel te lang over, dan korten we de bijstandsuitkering. Wil je geen tegenprestatie als vrijwilliger of mantelzorger leveren, dan heeft dat ook negatieve gevolgen voor de uitkering. Goede wil moet namelijk wel van twee kanten komen.

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

IEDEREEN DOET MEE

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet, die dat kan. Wij stellen het op prijs als Utrechters zelf initiatieven nemen. Dat noemt men overheidsparticipatie. Stadsbelang Utrecht kiest bij voorkeur voor overheidsparticipatie…

Afspraak is afspraak

Utrecht moet Utrechters aan afspraken houden. De gemeente doet veel voor organisaties, maar mag verwachten, dat ze zich aan spelregels houden. Als er een vergunning wordt gevraagd voor een evenement of festiviteit en de gemeente…

Groen wonen in Utrecht

Stadsbelang Utrecht hecht aan een groene stad. We vragen Utrechters om mee te doen aan de actie Steenbreek. Vervang eens een tegel of een paar stenen in je voortuin of bij de gevel van je huis door een plant of struik…

Zuinig met geld

Stadsbelang Utrecht heeft steeds gewaarschuwd tegen te veel geld uitgeven en te veel lenen door onze gemeente. Het geld dat wordt uitgegeven, is opgebracht door de Utrechtse belastingbetalers: je familie en je buren. Daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan…

Zorg voor elkaar

Stadsbelang Utrecht vindt, dat Utrechters voor elkaar moeten zorgen. Dat mag je van elkaar verwachten. Omzien naar elkaar, een helpende hand toesteken in het besef dat je zelf straks mogelijk ook iemand nodig hebt. Het is een gemeentelijke taak…

Utrecht moet bereikbaar blijven

Utrecht slibt dicht. Je verplaatsen in Utrecht kost meer tijd dan je verplaatsen via de snelweg. Daar wil Stadsbelang Utrecht iets aan doen. Voor de toekomst pleiten we voor een bovengrondse metro in…

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht