Verkiezingsprogramma 2018

Iedereen doet mee!

Stadsbelang Utrecht wil meer aandacht voor de belangen van de inwoners van Utrecht. Ze verdienen een gemeente die zuiniger met hun geld omgaat. Een Utrecht waar iedereen voor elkaar zorgt.  Inwoners hebben recht op een veel groenere stad, waar je voor deur kunt parkeren. Als er afspraken gemaakt worden dan houden iedereen zich daaraan. Handhaving en controle horen daar bij.

Lees ons volledige verkiezingsprogramma hier

Speerpunten

IEDEREEN DOET MEE


We maken Utrecht samen, als je kan doe je mee

AFSPRAAK IS AFSPRAAK


Regels maken, controleren en handhaven

GROEN WONEN IN UTRECHT


Meer ruimte voor groen in de stad

ZUINIG MET GELD


Niet meer uitgeven dan er binnen komt

ZORG VOOR ELKAAR


Elkaar helpen, waar het kan

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie