VERKEER

VERKEER

Onze auto heeft ook een parkeerplek nodig

Weg met de files en opstoppingen

Te voet, met de fiets of bromfiets, de auto of motor of met de bus of trein, het maakt niet uit: iedere Utrechter heeft de vrijheid om te kiezen met welk vervoermiddel hij of zij van A naar B gaat. Waar Utrecht voor moet zorgen is dat de verkeersdeelnemers veilig en zonder opstoppingen op hun bestemming kunnen aankomen. Dat er voldoende goede wegen en straten zijn waar gebruik van gemaakt kan worden en dat er voldoende ruimte is om een fiets of auto te stallen of te parkeren. En wordt voor het openbaar vervoer gekozen, de bus en trein mogen niet langer als obstakel worden beschouwd, maar moeten worden gezien als een oplossing.

DE FIETS

De fiets is een belangrijk vervoermiddel in Utrecht. Een fiets veroorzaakt geen luchtvervuiling en bevordert de gezondheid. Op de fiets komt de inwoner het snelst van A naar B. Stadsbelang Utrecht is voor een fijnmazige aanleg van fietsstraten waarop comfortabel en veilig gefietst kan worden. Bestrating ervan wordt uitgevoerd in overleg met de buurtbewoners. Actueel in deze is de fietsroute op de Leidseweg met z’n historische lintbebouwing, de herinrichting tot fietsstraat moet in samenspraak met bewoners worden vastgesteld.

Er is een zogeheten top-5 van fietsroutes. Deze kan worden uitgebreid met snelfietsroutes langs diverse spoorlijnen. Maar de geplande fietsbrug van Leidsche Rijn naar Oog in Al wordt geschrapt. Stadsbelang Utrecht vindt dat er voldoende alternatieve routes zijn en daarom is een (veel te dure) brug, waar men in Oog in Al al helemaal niet op zit te wachten, overbodig.

Veiligheid voor fietsers, ook dat moet worden bevorderd. Meer fietspaden en fietsstraten kunnen daartoe bijdragen. En het is ook veiliger als van fietspaden brom- en snorfietsen zoveel als mogelijk worden geweerd.

Natuurlijk moet je ook je fiets ergens kunnen stallen. Straten en trottoirs, met name in de binnenstad, raken overvol en daarom is het noodzakelijk dat er meer fietsenstallingen komen in (bestaande) gebouwen. De gemeente moet daar meer werk van maken, vooral in die omgeving waar het aanbod van fietsen toeneemt. Het stallen van een fiets moet met name in het Stationsgebied gratis zijn.

Om rotzooi op straat te voorkomen is Stadsbelang Utrecht voor het verwijderen van zogeheten weesfietsen, maar ook gevaarlijk- en hinderlijk gestalde fietsen mogen van straat worden gehaald. Dat mag best streng gebeuren, fietsen rechtzetten is geen handhaving.

 DE AUTO

De auto is welkom in de stad, punt uit. Opstoppingen en knelpunten moeten worden weggenomen. Dat kan door allerlei maatregelen zoals ‘slimme’ informatiesystemen op snel- en provinciale wegen, meer groene golven en verbetering van verkeerslichten als bijdrage aan de doorstroming van autoverkeer. Ook tijdelijke ‘knips’ kunnen voor een beter bereikbaar Utrecht zorgen.

STADSBELANG UTRECHT WIL SNEL MEE AAN DE SLAG MET:

 1. Overleg met de provincie m.b.t. een versnelling van de aanpak van de  Noordelijke Randweg Utrecht. Utrecht moet niet zitten wachten totdat het Rijk over de brug komt.
 2. Het terugdringen van de verkeersdrukte op de Waterlinieweg. Hiermee realiseert Utrecht een verbetering van het leefklimaat in Lunetten / Utrecht Oost en een betere doorstroming.
 3. Het schrappen van de geplande toeritdosering op de A2.
 4. Het schrappen van de voorgenomen milieuzone voor personenauto’s, deze biedt een tijdelijke marginale milieuwinst en kost teveel.
 5. Het reduceren van sluipverkeer en daarmee gepaard gaande verkeersonveiligheid en overlast.
 6. Realisatie van de Westpleintunnel.
 7. Terugdringen van achterstallig onderhoud aan wegen.
 8. De verkeersproblematiek, actueel in bijvoorbeeld Vleuten- De Meern en Leidsche Rijn, in wijken wordt opgelost in samenspraak met de Wijkraden, bewonersgroepen en ondernemers.
 9. Versnellen van de aanleg van geplande wegen en fietspaden in Leidsche Rijn.

 PARKEREN

De heilige koe, onze auto, heeft ook een parkeerplek nodig en die zijn er niet altijd. Dat er aan de parkeerdruk wat gedaan moet worden is voor Stadsbelang Utrecht in sommige delen van de stad zuivere noodzaak. Maar niet via betaald parkeren, dat is buiten het stadscentrum ongewenst. Wij kiezen voor blauwe zones en bewoners krijgen één kosteloze parkeervergunning per woning.

Andere maatregelen:

 1. Straatparkeerplekken opheffen op locaties waar voldoende ruimte is in bestaande parkeergarages.
 2. Het bevorderen van spontane parkeerplekken bij verkeersknooppunten.
 3. Het per direct terugdraaien van de voorgenomen invoering van betaald parkeren in Tuindorp en Tuindorp-Oost.
 4. Bij thuiswedstrijden van FC Utrecht en andere evenementen in stadion Nieuw-Galgenwaard wordt actief ingezet op parkeren in de P+R’s met directe busverbindingen naar het stadion. Er vindt extra inzet plaats op het gebied van handhaving van verkeerd parkeren in de wijken.

BUS, TRAM EN TREIN

Het openbaar vervoer is een prima alternatief voor de auto. Stadsbelang Utrecht is een groot pleitbezorger van voldoende bussen, trams en treinen in de stad, waarbij wel gezorgd moet worden dat ze geen obstakel zijn voor andere verkeersgebruikers zoals fietsers, voetgangers en automobilisten. HOV-banen die bijvoorbeeld zorgen voor verkeersonveilige situaties en opstoppingen, zouden, mits dit veilig kan, gedeeltelijk opengesteld moeten worden.

Dat het openbaar vervoer meer aandacht verdient is duidelijk want er is nog veel verbetering nodig en mogelijk. Neem de sneltramverbinding van en naar de Uithof en Leidsche Rijn. De noodzakelijk (verdere) financiering dient snel bij de provincie en Rijk aangeboord te worden. Ook de OV-bereikbaarheid van scholen, musea en zorginstellingen is onvoldoende en vraagt om creatieve oplossingen. De inzet van kleine bussen van en naar Kasteel de Haar in Haarzuilens is er een van.

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.