Bij Sportpark Nieuw Welgelegen spelen mooie clubs: de Zwaluwen (voetbal, hockey en tennis) en de Domstad Dodgers (honk- en softbal). Zij verdienen goede accommodaties en velden. Het college stelt dat de accommodaties en de velden goed onderhouden zijn. Stadsbelang Utrecht hoort andere signalen. Ook vernemen wij dat de velden op deze locaties niet optimaal benut worden, dan wel optimaal benut kunnen worden.

Fractievoorzitter Cees Bos:”Stadsbelang Utrecht wil de optie overwegen om de sportverenigingen te verplaatsen naar een andere locatie. Naar een andere locatie die zo ingericht kan worden dat er door meerdere clubs en verenigingen beter gebruik kan worden gemaakt van de velden en accommodaties. Optimaal gebruik is de ambitie van de stad.”

Wij realiseren ons dat het geld kost. Maar verhuizen kost in dit geval minder geld dan aanpassen.

Stadsbelang wil dat er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijke relocatie van deze verenigingen naar een ander gebied. Een gebied dat qua bereikbaarheid, parkeergelegenheid, oppervlakte een slag beter is. Papendorp zou een optie kunnen zijn. Het binnenstedelijke gebied waar nu de sportvelden liggen is een aantrekkelijke locatie voor huizenbouw. De opbrengsten hiervan kunnen gebruikt worden voor de inrichting van nieuwe locatie van de sportvelden.