Utrechtse programmabegroting 2017, inbreng Stadsbelang Utrecht, moties en amendementen.

Utrechtse programmabegroting 2017, inbreng Stadsbelang Utrecht, moties en amendementen.

Voorzitter,
Zoals bekend staat onze partij, Stadsbelang Utrecht, voor Simpel, Duidelijk en Utregs. Wij maken ons sterk voor een zuinige overheid, waar zorg voor elkaar centraal staat. Een overheid die helder en duidelijk communiceert. Op grond van deze drie centrale thema’s beoordelen wij voorstellen, begrotingen en jaarverslagen.

De begroting voor 2017, de cultuursubsidievoorstellen en bijbehorende bijsturingsvoorstellen zijn niet verrassend, conclusie: Utrecht gaat nog meer geld lenen. Dit college blijft een uiterst kwetsbaar en risicovol begrotingsevenwicht presenteren, welke wederom wordt gefinancierd met geleend geld.

Bij een gemeentebegroting wordt gestuurd op een sluitende begroting. Hoe deze begroting wordt gefinancierd, met structurele of incidentele middelen, of dat ervoor wordt geleend, dat is niet belangrijk. Als gevolg hiervan ‘holt Utrecht vooruit in achterstand’.

Want om de groei te kunnen betalen, holt het college reserves uit, financiert het college met geleend geld en incidentele opbrengsten. Deze reserves zijn er bijvoorbeeld voor om tegenvallers bij de realisatie van Leidsche Rijn op te vangen. Kan het college nu al 100% zekerheid geven dat er geen tegenvallers komen? Of gaan we dan weer de volgende lening aan om die te voldoen?

Door dit “schuiven met geld” verwordt een schijnbaar solide begrotingsevenwicht een uiterst kwetsbare. Deze wordt verder aangetast door voorzienbare ‘onvoorziene’ uitgaven, waarvoor een structurele oplossing moet worden gezocht.

Voorzitter,
We dansen op de vulkaan. We geven voor de zoveelste keer meer geld uit dan dat er binnen komt, in 2017 wel 78 miljoen euro.  Het college schuift dekking van structurele tekorten voor zich uit omdat ze pijnlijk zijn. Want ja, om nu dekking te bieden voor 50 miljoen euro tekort, dan komen andere ambities in gevaar. Want ja, om nu geld apart te gaan zetten om ons derivatenprobleem van 79 miljoen euro op te lossen, daardoor komen andere ambities in gevaar. Tja, om in het verleden of heden geld apart te zetten om de renovatie van de Dom mee te kunnen betalen, dat doen we maar even niet, want anders komen onze andere ambities in gevaar. Wat voor een ellende gaat dit college naar de volgende raadsperiode doorschuiven? Neem uw verantwoordelijkheid.

Voorzitter,
Wij dragen de het college, de wethouder Financien, op ons inzicht te verschaffen in het tekort op de bijstand. Wat heeft de herberekening van SZW nu eigenlijk voor ons opgeleverd. Hoe hoog is het tekort en hoe is de wethouder van plan dit structureel te gaan dekken. Daarom: Motie structurele tekorten op de bijstand structureel dekken

Voorzitter,
Een gelegenheidscoalitie van verkwisters
Vanaf het moment dat D66 en Groenlinks de macht grepen in 2010 is de Utrechtse schuldenberg gestegen van 498 miljoen euro naar 1,1 miljard euro. Hier komt in 2017 nog eens 100 miljoen euro bij, omdat we weer meer uitgeven dan er binnen komt. Aan het eind van 2017 zitten we op 1,2 miljard euro, ofwel 3.400 euro per Utrechter! Bijna 2,5 keer(!) de schuld van 2010, Utrecht stort zich in het verdriet.

Voorzitter,
En het wordt nog gekker. Want het college heeft het in het hoofd gehaald te willen groeien naar 400.000 inwoners. Allerlei vage ruimtelijke plannen zonder financiële dekking. Het enige concrete wat het college ons voorschotelt is een investeringsstrategie voor minimaal 1,1 miljard Euro.

Of wij daar even een klap op willen geven. Zonder dat er financiële toezeggingen zijn van de provincie, Rijk of Europa. Dan is voor Stadsbelang Utrecht de vraag waar halen wij het geld vandaan? Het zal wel weer een spel zonder grenzen worden, zoals gewoonlijk in Utrecht. Utrecht betaalt de rekening met geleend geld. De burger verliest.

En wat is dan ook de conclusie: we lenen – en lenen – en lenen en vervolgens lenen we nog meer. Daar waar wij onze kinderen leren om alleen geld uit te geven wat je hebt, geven wij telkens weer het verkeerde voorbeeld.

Voorzitter,
Ik probeer het nogmaals. We moeten ons eenvoudigweg financiële regels opleggen die ertoe bijdragen dat de Utrechtse schuldenberg niet verder oploopt, ook niet als we willen groeien. Daarom het amendement De Utrechtse schuldenberg beperken. Hierin roepen wij op de benodigde investering voor het groeipad op te halen bij private en publieke partners en de Utrechtse schuldenberg te maximaliseren tot 80% van het Utrechtse begrotingstotaal.

Op deze realiseren wij een toekomst waar een financieel duurzame groei centraal staat. Op deze manier trekken wij geen wissel op de financiële positie van de stad, op de financiële positie van onze kinderen. Daarom: Amendement de Utrechtse schuldenberg beperken.

Voorzitter,
In de jaren negentig is er, onder aanvoering van de staatssecretaris van cultuur en media, een start gemaakt met de introductie van cultureel ondernemerschap. Kort samengevat is een cultureel ondernemer een producent van kunst die hiervoor zo veel mogelijk betalend publiek probeert te interesseren en tegelijkertijd streeft naar een sluitende exploitatie van zijn ‘onderneming’.

Cultureel ondernemers onderscheiden zich van klassieke ondernemers doordat dat zij oog hebben voor meer dan de markt alleen; de kunstzinnige waarde van hun ‘product’ is voor hen even belangrijk als het streven naar maximale winst tegen minimale kosten.

Naar onze mening slagen we er niet in om cultureel ondernemers, voldoende zelfstandigheid te bieden om echt te ondernemen. We houden ze aan het infuus van subsidies, waardoor de echte prikkel om te ondernemen in veel gevallen uitblijft of slechts gedeeltelijk aanwezig is.

Indien we er als gemeenteraad voor kiezen om cultureel ondernemers voor langere tijd te ondersteunen met een subsidie, dan beïnvloeden we daarmee op negatieve wijze de marktwerking. Als gemeente zijn we er dan mede de oorzaak van dat er oneerlijke concurrentie ontstaat. En dat moeten we niet willen. We moeten onderzoeken hoe deze ondernemers eigenstandig kunnen ondernemen zonder subsidie en dan loslaten. Daarom: Motie Laat cultureel ondernemers zelfstandig ondernemen.

Voorzitter,
Wij vragen ons af wat Museum Oud Amelisweerd ertoe heeft bewogen om cultuursubsidie aan te vragen, het was toch bekend dat ze de eerste 10 jaar geen subsidie toegekend krijgen? Of waren zij misschien niet goed geïnformeerd? Zijn er verwachtingen gewekt of is er ambtelijk aangestuurd op een subsidieaanvraag?Als men het gewoon geprobeerd heeft, een soort van “niet geschoten is altijd mis”, dan hebben ze in ieder geval een succesvolle poging gedaan.

Ook vragen wij ons af waarom de commissie zich niet heeft gehouden aan de richtlijnen. Deze zijn simpel, alleen aanvragen voor ondernemers die gevestigd zijn in Utrecht worden in behandeling genomen. Als een culturele ondernemer die niet gevestigd is in Utrecht een subsidieaanvraag doet dan moet deze worden afgewezen. En wat doet de commissie met de aanvraag van het Museum Oud Amelisweerd, gevestigd in Bunnik? Ze nemen hem in behandeling en geven een positief advies, het MOA is subsidiabel. Stadsbelang Utrecht vraagt zich werkelijk af wat hier gebeurd? Is de commissie verkeerd geïnstrueerd of heeft de commissie eigenstandig besloten om over de richtlijnen heen te stappen. Dit mag nooit meer gebeuren. Daarom: Motie toets subsidieaanvragen op toelatingscriteria.

Voorzitter,
Stadsbelang Utrecht is voorstander van een divers cultureel landschap en aan de andere kant staan wij ook bekend als zuinig. Utrecht kan de euro’s maar een keer uitgeven, bij voorkeur dan wel aan organisaties die hier terecht beroep op doen. Er zijn organisaties die een positief subsidieadvies hebben gekregen, waarvoor het beschikbare budget niet toereikend is en daardoor vangen ze achter het net. Aan de andere kant zien wij een toekenning van een subsidie aan een organisatie die daar ten onrechte beroep op doet. Wat ons betreft geeft dit een prima oplossing.

Voorzitter,
Reeds in 2015 heeft Stadsbelang Utrecht u de opdracht gegeven te stoppen met subsidiëring van filmhuis ‘t Hoogt. Dit omdat;

 • deze club al sinds 1972 subsidie-ontvanger is;
 • deze club op eigen kracht geen gunstig verdienmodel kan realiseren,
 • terwijl vergelijkbare aanbieders van de moeilijke film dit wel kunnen;
 • andere aanbieders van de moeilijke film hebben aangegeven het filmprogramma van ‘t Hoogt ongesubsidieerd aan te willen bieden;
 • de subsidierelatie met ‘t Hoogt marktverstorend werkt, er is sprake van oneerlijke concurrentie.

Daarom zijn wij een groot voorstander van het stoppen van de subsidie aan filmhuis ’t Hoogt en de vrijvallende 410.000 euro aan te wenden voor een divers cultureel landschap met meerwaarde. Ondersteuning van de subsidiabele cultuurondernemers waarvoor onvoldoende subsidie aanwezig is Daarom: Amendement stop subsidie-infuus filmhuis ’t Hoogt.

Voorzitter,
Aan de westkant van het kanaal ligt een stadsdeel Leidsche Rijn, Vleuten de Meern. Met 80.000 inwoners. Het voorzieningenniveau begint langzaam op niveau te komen. Eigenlijk kun je het een stad in een stad noemen. Leidsche Rijn, want zo noem ik het maar voor het gemak verdient een politiebureau waar er 24 uur bezetting is, net zoals Utrecht Stad. Waarbij er een publieksfunctie is, ook in de nachtelijke uren en niet via de intercom verwezen worden naar Paardenveld of een aangifteformulier op de site. De bevolking wil het, daarom moet onderzocht worden of en hoe dit te realiseren valt. Want het is nodig! Daarom: Motie 24 uur bezetting politiepost Leidsche Rijn.

Voorzitter,
Vroeger zat er een dependance van de afdeling VTH (u weet wel die toezichthouders op de scooter) in Leidsche Rijn. Het college heeft de afdeling VTH gecentraliseerd op het stadskantoor. Het gevolg is een groeiend gevoel van onveiligheid, verrommeling en vervuiling van parken en perken.

Dit kan niet! Daarom moet de dependance van VTH weer terug naar Leidsche Rijn, het liefst op een locatie met een publieksfunctie. Daarom moet onderzocht worden of en hoe dit te realiseren valt. Want het is nodig! Daarom: motie Breng VTH terug in Leidsche Rijn.

Voorzitter,
We hebben het beste absoluut voor het laatst bewaard, de waardering voor de bijzonder positieve ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en sport.

 • Stadsbelang vraagt om een brede VO-school in Leidsche Rijn. Het college gaat leveren.
 • Stadsbelang vraagt om een onderzoek naar een initiatief om doorstroming van de basisschool naar de middelbare school makkelijker te maken. Het college voert gesprekken en er zijn verkenningen naar een school voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
 • Stadsbelang vraagt om initiatief bij plannen voor een middelbare school voor persoonlijk onderwijs. Deze zal in september zijn deuren openen. Ik heb mijn zoon Guus al aangemeld voor een kennismaking;
 • Stadsbelang vraagt aan het college sportvereniging Nieuw Utrecht een eerlijke kans te geven. Ondertussen is er al meer dan 50.000 euro schuld afgelost en de club krijgt langer de tijd om zijn schulden te betalen.

Voorzitter,
Wat dat betreft tellen wij onze zegeningen!

Download spreektekst

 

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.