Staffhorst gebouw

De gemeente Utrecht heeft veel panden in het bezit waar ze vanaf wil. Dit zijn panden die niet meer gebruikt worden voor de eigen organisatie of waar geen maatschappelijke functies meer in zitten. Dat is mooi, want we kunnen het geld wel gebruiken om de financiële positie van de stad te verbeteren. Er is namelijk heel veel geleend en bijna geen ruimte meer in de Utrechtse reserves.

Er is echter een probleem als het gaat over de te verkopen panden, want de regel is dat als ze minder dan 25 keer de netto huuropbrengst opleveren,  Utrecht ze liever niet verkoopt. De marktprijs van die panden ligt vaak veel lager als 25 keer de huur, zo rond de 10 tot 12 keer de huur.

Met deze regel snijdt Utrecht zich dus aardig in de vingers, want bijvoorbeeld 6 miljoen vragen, terwijl een pand maar 3 miljoen waard is, is natuurlijk van de zotte. Die verkoopopbrengst kunnen we goed gebruiken leningen af te lossen, de Utrechtse reserves te versterken of om in te zetten voor armoedebestrijding, betere wegen, werkgelegenheid of belastingverlaging.

Daarom wil Stadsbelang Utrecht dat die rare regel wordt geschrapt. Laat Utrecht gewoon de marktprijs vragen. Hierover zullen we een motie indienen bij de voorjaarsnota.