Voorjaarsnota 2017: “Utrecht is geen prettige stad”, volgens burgemeester Van Zanen.

Voorjaarsnota 2017: “Utrecht is geen prettige stad”, volgens burgemeester Van Zanen.

De voorjaarsnota is afgelopen maandag gepresenteerd en begint met een bijzonder statement van burgemeester van Zanen: ”Utrecht heeft alles in zich om een prettige stad te worden”.

Stadsbelang Utrecht is al jaren bijzonder gedreven om Utrecht nu al een prettige stad te laten zijn. Wij maken ons kwaad over de enorme hoeveelheid geld die doelloos uitgegeven wordt. Geld dat de gemeente Utrecht leent en zo ervoor zorgt dat onze kinderen straks de rekening mogen betalen. Als je goed zoekt geeft het stadsbestuur toe wat Stadsbelang Utrecht al jaren roept, er zijn namelijk grote structurele financiële tekorten. We gebruiken “gevonden geld” van het ene jaar, om de gaten en tegenvallers van het volgende jaar mee te gaan betalen.

Fractievoorzitter Cees Bos: “ Hard werkende Utrechters wordt alsjeblieft eens wakker. Al jaren wordt meer geld uitgegeven dan we binnen krijgen, dat gaat natuurlijk een keer fout. En wie betaalt dan de rekening?”

Utrecht financieel gezond maken en houden
Stadsbelang Utrecht heeft deze collegeperiode verschillende moties en amendementen* ingediend die ervoor moeten zorgen dat we een financieel gezonde stad worden. Keer op keer speelt het college verstoppertje en doen ze alsof dit probleem niet bestaat. Eindelijk lijkt het erop dat PvdA en het CDA ook inzien dat het niet langer kan, als je naar hun reactie op de voorjaarsnota kijkt. Bijzonder, want bij de behandeling van de programmabegroting keken ook zij weg?

Wij zijn van mening dat er echt iets moet gebeuren als het Utrechtse stadsbestuur een financieel gezonde Utrecht wilt. Het college haalt telkens weer geld uit potjes, die daarvoor niet bedoeld zijn. Als die budgetten op dreigen te raken, dan stappen ze gewoon over op het lenen van geld. Om een beeld te geven van dit beleid, we zijn vanaf 2007 t/m 2016 van €500 miljoen schuld, naar 1,2 miljard schuld gegaan! We hebben renteverzekeringen waarop we €81 miljoen (niet zichtbare) schuld hebben. De uitleg van het college luidt: “de stad groeit, we verdienen het wel terug in de toekomst”.

Geen slingers of franjes, Utrechters willen zorg, werk en welvaart voor iedereen.
Stadsbelang Utrecht wil graag dat de aandacht voor investeren in stenen en wegen wordt verlegd naar een focus op investeren in Utrechters. Een zuinige blik op wat moet en kan, opdat zorg voor ouderen, jeugd en gezin beschikbaar is en blijft. Dat er fors kan worden ingezet op werk en welvaart voor iedereen, in plaats het schijnexperiment met het basisinkomen, in plaats van de armoedefuik waarin veel mensen zitten. Wij willen voldoende betaald werk voor elke Utrechter, als je wilt werken dan moet dat kunnen in Utrecht.

U mag van Stadsbelang Utrecht verwachten dat wij de komende weken alles in het werk gaan stellen om de focus te leggen op Utrechters. Geld goed besteden en ervoor zorgen dat Utrechters prettig leven in onze prachtige stad!

* Moties en amendementen voor een financieel gezonde stad:

Bijstand

Schulden

Renteverzekeringen (tekort derivaten)

 

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Eindelijk een partij die zegt waar het op staat. Schulden maken kan iedereen, straks mag iemand anders het op gaan lossen.

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.