Utrecht, een stad voor iedereen, begint bij inclusief onderwijs

Utrecht, een stad voor iedereen, begint bij inclusief onderwijs

D66 reageerde 29 juni 2017 tijdens het raadsdebat fel op het betoog van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht, Cees Bos, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Naast de moties van Utrechts Stadsbelang over het uitlootsysteem, taal is het voertuig naar succes, gezonde veilige school, vroeg Cees Bos aandacht voor kansengelijkheid in het Utrechts onderwijs. Stadsbelang Utrecht noemde zich namelijk de onderwijspartij en dat verbaasde D66. D66 heeft zich ingezet voor goed onderwijs en Utrecht kan trots zijn op het vroegsignaleringsbeleid en voorschoolse educatie.

Tijd om meer aandacht te vragen voor de uitsluiting van kinderen die met Passend Onderwijs niet wordt voorkomen.  Onderwijs kunnen volgen in de eigen buurt op de school van eigen keuze is in Utrecht niet vanzelfsprekend.

Dit is het moment om Passend Onderwijs plaats te laten maken voor inclusief onderwijs.

Vandaar dat Stadsbelang Utrecht wil dat Utrecht anticipeert op inclusief onderwijs, zoals in het VN verdrag vorig jaar is geratificeerd. Het effect van samen naar school in de eigen wijk dient het grotere doel. Namelijk, een inclusieve stad zijn, zoals Utrecht zichzelf noemt. En niet te vergeten een onderwijsstad en een kinderrechtenstad! Stadsbelang Utrecht zou dat graag samen met de andere partijen waarmaken.

Utrecht kan niet anders dan het inclusieve onderwijs omarmen en het passend onderwijs los te laten! Stadsbelang Utrecht zal daarom de samenwerking zoeken met de andere partijen die gelijke kansen, gelijkwaardigheid en diversiteit hoog in het vaandel hebben.

 

Wat zijn namelijk de voordelen van inclusief onderwijs?

1.Inclusief onderwijs is goed voor de sociale ontwikkeling

Een school is een plek om te leren lezen, schrijven, rekenen, maar ook leren omgaan met elkaar (sociaal gedrag) en leren nadenken over jezelf, en je plek in de wereld. Op een inclusieve school voelt elke leerling, ook die met een beperking, zich volwaardig onderdeel van de school.

Kinderen met en zonder beperking die elkaar ontmoeten op school, leren dat iedereen ertoe doet en erbij hoort ongeacht wat iemands capaciteiten of eigenschappen zijn.

Door inclusief onderwijs kunnen kinderen met een beperking naar school in hun eigen buurt, samen met broertjes en zusjes. Het houdt daardoor het gezinsleven en buurtcontacten in stand en biedt kinderen een natuurlijke speel- en leeromgeving met meer tijd voor sociale interactie.

2. Inclusief onderwijs is goed voor de cognitieve ontwikkeling

Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Kinderen leren om te gaan met verschillen en leren dat iedereen bijzondere kennis en talenten heeft.

Kinderen kunnen op de inclusieve school op allerlei manieren leren, aansluitend bij de verschillen in capaciteiten en leerstijlen.

In inclusief onderwijs worden leerkrachten toegerust om hun onderwijs af te stemmen op de (soms grote) verschillen tussen leerlingen in een groep, en hoge verwachtingen te hebben van iedere leerling. Deze leerkrachten kunnen álle leerlingen (ook die zonder handicap) beter bedienen in hun verschillende leerbehoeften. Inclusief onderwijs leidt dus tot betere, creatievere leerkrachten én betere leerprestaties van alle kinderen. (Zie het lopende Pisa-onderzoek naar gemiddelde leerprestaties in geïndustrialiseerde landen)

3. Inclusief onderwijs is goed voor de (voorbereiding op) participatie in de samenleving

Participatie op school leidt tot participatie op volwassen leeftijd. De overheid verwacht dat jongeren met een beperking na school participeren in de samenleving en niet bij voorbaat afhaken en een uitkering vragen. Wie als leerling al niet participeert, heeft weinig kans dat dit opeens wel lukt op de arbeidsmarkt of in sociale relaties.

Goede inclusieve scholen werken nauw samen met allerlei partners in de omgeving die zich bezighouden met opvoeding, welzijn en gezondheid. Daardoor wordt beter gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en capaciteiten, en wordt gestimuleerd dat verschillende partijen in de gemeenschap zich er samen voor inzetten dat niemand buiten de boot valt. Dit stimuleert een inclusieve samenleving en zal de participatie van leerlingen met een beperking nu en in de toekomst bevorderen.

Geciteerd uit bron: https://www.in1school.nl/kennis-ondersteuning/inclusief-onderwijs/item/voordelen-van-inclusief-onderwijs-2

 

 

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.