Utrecht: City Deal Inclusieve Stad & Kinderrechtenstad

Utrecht: City Deal Inclusieve Stad & Kinderrechtenstad

Utrecht doet mee aan ‘De City Deal Inclusieve Stad’. Dit project helpt inwoners die niet vanzelf meekomen en extra ondersteuning nodig hebben. Sommige gezinnen hebben te maken met problemen. Denk aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die werkloos zijn, in armoede leven, met schulden en opvoedings- of psychische problemen. Kinderen uit deze gezinnen maken hierdoor een valse start met hun leven.

Iedereen doet mee
images-1 Uit ‘Doen wat nodig is’, een publicatie van City deal Inclusieve stad:
‘De bedoeling van de transitie is dat inwoners sneller geholpen worden bij hun participatie in de samenleving en met zorg- en ondersteuningsvragen. Daarnaast moet de transitie ervoor zorgen dat die ondersteuning dichtbij huis wordt aangeboden en aansluit op de daadwerkelijke behoefte en mogelijkheden van de inwoner en zijn of haar netwerk. Een samenhangend aanbod van (algemene) voorzieningen in gemeenten is hierbij noodzakelijk. Daarnaast wordt ingezet op ‘meedoen naar vermogen’, door de kansen te vergroten van inwoners op (arbeids)participatie.’

Maar hoe gaat dat in de praktijk?
Niet alle gezinnen worden bereikt of weten de weg naar de buurtteams. Zij komen op een wachtlijst of worden doorgestuurd naar (niet passende) andere hulpverlening.
Unknown-2
Het kwetsbare kind dat ondersteuning nodig heeft in de voor- en vroegschoolse educatie wordt bedreigd door bezuinigingen, terwijl alles begint met goed onderwijs voor het Utrechtse kind. ‘Utrecht kinderrechtenstad’ moet geen holle frase worden. Onderwijs is namelijk zo’n kinderrecht. Alle kinderen, ook zij die extra ondersteuning nodig hebben, moeten naar een basisschool kunnen in hun eigen woonwijk. Kinderen met en zonder beperking die elkaar ontmoeten op een peuterspeelzaal of school in hun eigen buurt kunnen daar vrienden maken. Zo ontstaan voor kinderen en ouders buurtcontacten, wat een voorwaarde is voor een natuurlijke sociale-, speel- en leeromgeving.

Samen naar school
Hoe welkom zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op de Utrechtse reguliere scholen? In schooljaar 2016/2017 nam het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs toe: een groei van 1% in het basisonderwijs; 3% in het speciaal basisonderwijs en 5% in het voortgezet onderwijs. In het Utrechts (voortgezet) speciaal onderwijs (door invoering van de Wet passend onderwijs) zien we dit jaar echter een zeer kleine afname. Dat kan beter!

In je eigen buurt naar school kunnen is goed voor de voorbereiding op meedoen in de wijk. Meedoen op school leidt tot meedoen op volwassen leeftijd en daarmee indirect tot uitzicht op werk. De overheid verwacht dat ook jongeren met een beperking na school participeren in de samenleving en niet bij voorbaat afhaken en een uitkering vragen. Wie als leerling al niet participeert, heeft weinig kans dat dit opeens wel lukt op de arbeidsmarkt of in sociale relaties. Utrechtse basisscholen kunnen leerlingen hiermee helpen.

Unknown-1

Echter, ook middelbare scholen kunnen leerlingen vaker een passende plek bieden met ondersteuning dan nu gebeurt. Laten we ook niet vergeten dat het Utrechtse uitlootsysteem voor de middelbare school de keuzevrijheid van (reguliere) leerlingen beperkt.

 

Wat wil Stadsbelang?
Om de doelen van City deal Inclusieve stad en Kinderrechtenstad waar te maken, zet Stadsbelang Utrecht het vraagstuk ‘Gelijke kansen en de toegankelijkheid tot scholen in de stad Utrecht’ nadrukkelijk op de agenda.

Stadsbelang wil graag weten wat jouw ervaringen zijn. Wil jij die met ons delen? Reageer hieronder of mail naar Bertina Slager: b.slager@utrecht.nl

Zie ook ‘Naar inclusief onderwijs als mensenrecht’ van L. Waddington en C. Toepke voor meer info over het VN-verdrag.
Meer weten over de voordelen van inclusief onderwijs? Kijk voor een verduidelijkende infographic van in1school of de site van in1school

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.