9 Feb ’16De conclusies van de Rekenkamer in het rapport over Muziekpaleis Tivoli Vredenburg zijn niet mals. Het gemeentebestuur heeft steken laten vallen waardoor de stad Utrecht nu met een miljoenenprobleem is opgezadeld.

Een eenvoudig ‘sorry’ was wat Stadsbelang Utrecht betreft goed op zijn plaats geweest waar het de situatie rondom het Muziekpaleis aangaat.
Fractievoorzitter Cees Bos: ”Wanneer je als college en als wethouder tekort ben geschoten, neem je daar de verantwoordelijkheid voor. Elke partij in het college en voormalige colleges, maar ook de partijen die aan de zijlijn hebben ingestemd met de investeringen zijn er mede verantwoordelijk voor dat dit dossier zo verschrikkelijk uit de klauwen is gelopen.”

Exploitatie

Laten we ophouden met het goed te praten. Met een extra liberaal pilsje en vertrouwen in het pand redden we het niet. Een betere programmering, een betere bezetting, de verhuur van vergader- of kantoorruimte zullen enigszins zorgen voor verbeteringen van de exploitatie. Maar wat ons betreft is dat onvoldoende; Tivoli Vredenburg blijft op achterstand staan. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
De basis voor een goede exploitatie en een kleiner financieel subsidiebeslag  komt er pas als Utrecht het pand waardeert naar waarde en een exploitatie realiseert die hierop aansluit.

Vaststellen waarde

Stadsbelang Utrecht is van mening dat het pand en de gebruiker gebaat zijn met een juiste vaststelling van de waarde van het pand. Bos:” Wij zijn er van overtuigd dat de investering van 160 miljoen euro die nu op de balans staat niet de waarde in het economisch verkeer is. Deze waarde moet veel lager worden getaxeerd. Deze lagere waardering moet de grondslag zijn voor een aangepast huurniveau en een lager subsidiebedrag.  Dit kost de gemeente een stuk afwaardering. Dat doet pijn, maar alleen dan kan Tivoli-Vredenburg overleven.”

Management er uit

Het management moet er uit. Het heeft zich niet bewezen en moet zich nu laten bijstaan door een door de gemeente betaalde commissie om de exploitatie te verbeteren. Dit management kan het kennelijk niet, heeft de vaardigheden en mogelijkheden niet om eigenstandig verbeteringen aan te brengen.
Bos: ”Wat wij graag willen horen is dat het huidige college er alles aan gaat doen om het tij te keren om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel.  Dat het college de maatregelen die de Rekenkamer voorschrijft overneemt omdat het voor de stad goed is dat het Muziekpaleis een solide basis krijgt.”

Artikel NU.nl en artikel DUIC