Stadsbelang Utrecht is onder de indruk van de startnotitie Energielandschap polder Rijnenburg en Reijerscop. Dit omdat het er op lijkt dat de inspraak vanuit zowel initiatiefnemers, bewoners en experts ertoe heeft geleid dat er een document ligt op grond waarvan kan onderzocht welke mix aan energie-opwekkende initiatieven kan worden gebruikt in de planvorming voor het inrichten van een mogelijk energielandschap in beide gebieden.

Ontbrekend beleidskader
Stadsbelang Utrecht is verheugd met de opsomming van visies en ambities, van coalitieafspraken, landelijke kaders en aanpalende beleidsstukken, maar mist een gemeentelijk beleidskader ‘windmolens en zonnevelden’. Gemeentelijke kaders zijn van belang omdat hier de concrete plannen voor de realisering van zonnevelden en/of windmolens aan zal worden getoetst.

In dit beleidskader ‘windmolens en zonnevelden’ kan bijvoorbeeld worden aangegeven hoe hoog windturbines mogen zijn, het maximale aantal windturbines, de minimale en/of maximale exploitatieperiode van windturbines/zonnevelden. Er kunnen ook regels worden gesteld aan zonnevelden etc.

Wij zien teveel ruimte voor vrije interpretatie in de startnotitie. Dit kan uiteindelijk leiden tot teleurstelling bij initiatiefnemers, maar ook bij belanghebbenden. Dat hebben we gezien bij het plan voor windmolens op Lage Weide en we weten hoe dit is afgelopen aldus Stadsbelang Utrecht fractievoorzitter Cees Bos.

Over de startnotitie als ook de kaders zal de Utrechtse gemeenteraad zich buigen tijdens de commissievergadering op 20 juni 2017.