Utrecht, een stad voor iedereen, begint bij inclusief onderwijs

D66 reageerde 29 juni 2017 tijdens het raadsdebat fel op het betoog van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht, Cees Bos, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Naast de moties van Utrechts Stadsbelang over het uitlootsysteem, taal is het voertuig naar...
Utrecht: City Deal Inclusieve Stad & Kinderrechtenstad

Utrecht: City Deal Inclusieve Stad & Kinderrechtenstad

Utrecht doet mee aan ‘De City Deal Inclusieve Stad’. Dit project helpt inwoners die niet vanzelf meekomen en extra ondersteuning nodig hebben. Sommige gezinnen hebben te maken met problemen. Denk aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die...
Utrecht moet panden verkopen tegen marktwaarde.

Utrecht moet panden verkopen tegen marktwaarde.

De gemeente Utrecht heeft veel panden in het bezit waar ze vanaf wil. Dit zijn panden die niet meer gebruikt worden voor de eigen organisatie of waar geen maatschappelijke functies meer in zitten. Dat is mooi, want we kunnen het geld wel gebruiken om de financiële...
De klucht rondom Nieuw Utrecht

De klucht rondom Nieuw Utrecht

Wethouder Paulus Jansen heeft te snel en onnadenkend gehandeld in het dossier Nieuw Utrecht. Waar hij wil afstevenen op een faillissement van deze sportvereniging is hij vergeten het dossier goed te bestuderen. De gevolgen kunnen zijn dat de gemeente bij faillissement...

Een bom onder de financiële positie van de stad

Lees meer

“Utrecht stevent af op faillisement”

Lees meer

Voorjaarsnota is kwetsbaar

Net als voorgaande jaren blijkt de begroting van de Voorjaarsnota weer kwetsbaar. Utrecht heeft de meevallers van 2014 hard nodig om de gaten te vullen in de begroting van 2015. In de cijfers over 2014 en de Voorjaarsnota van 2015 zien we dat er vanuit politieke...

De voorjaarsnotas op een rijtje

  De Voorjaarsnota geeft weer hoe het staat met de lopende begroting van de stad. In de nota staan voorstellen tot noodzakelijke wijzigingen in de uitgaven en inkomsten. Hierover wil Stadsbelang Utrecht altijd graag haar mening geven aan het college. Hieronder...