Utrecht, een stad voor iedereen, begint bij inclusief onderwijs

D66 reageerde 29 juni 2017 tijdens het raadsdebat fel op het betoog van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht, Cees Bos, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Naast de moties van Utrechts Stadsbelang over het uitlootsysteem, taal is het voertuig naar...
Utrecht: City Deal Inclusieve Stad & Kinderrechtenstad

Utrecht: City Deal Inclusieve Stad & Kinderrechtenstad

Utrecht doet mee aan ‘De City Deal Inclusieve Stad’. Dit project helpt inwoners die niet vanzelf meekomen en extra ondersteuning nodig hebben. Sommige gezinnen hebben te maken met problemen. Denk aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die...

Extra middelbare school nodig in Leidsche Rijn

Volgens de prognose voor het voortgezet onderwijs kampt in 2017 de stad Utrecht met een capaciteitstekort. Voor de hele stad is de prognose dat er in 2028 zo’n 15.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. De telling in 2014 wijst uit dat er nu ruim 12.000...

Waar iedereen de kans wordt geboden om zich te ontwikkelen

Lees meer