Utrecht, een stad voor iedereen, begint bij inclusief onderwijs

D66 reageerde 29 juni 2017 tijdens het raadsdebat fel op het betoog van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht, Cees Bos, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Naast de moties van Utrechts Stadsbelang over het uitlootsysteem, taal is het voertuig naar...
24 uur personele bezetting op politiebureau Leidsche Rijn

24 uur personele bezetting op politiebureau Leidsche Rijn

Kiest u voor veiligheid in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern? Stadsbelang roept op om dit initiatief te ondersteunen. Tijdens de raadsvergadering op 10 november is het Stadsbelang Utrecht gelukt om voldoende steun te krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek naar...
Stadsbelang tikt wethouder Kreijkamp op de vingers.

Stadsbelang tikt wethouder Kreijkamp op de vingers.

Tijdens de behandeling van het voorstel 2e-technische-begrotingswijziging op 22 september 2016 heeft Stadsbelang Utrecht wethouder Jeroen Kreijkamp stevig op de vingers getikt. Zijn voorstel om 640.000 euro aan verhuissubsidie voor de bibliotheek via een technische...

Gelijk Speelveld bij de volkshuisvestelijke opdracht

Er komen als het aan het college ligt de komende 4 jaar 1200 sociale huurwoningen bij. Maar dat is veel te weinig. Die 1200 extra woningen staan in geen verhouding tot de groei van Utrecht. In de komende vier jaar zullen wij met gemak groeien  met 10.000 tot 20.000...

“Het college is horende doof en ziende blind”

 

 

Lees meer

Een dak voor de Voedselbank

WAARDEVOLLE BIJDRAGE Er zijn in Utrecht negen uitgiftepunten voor de Voedselbank. Geregeld ontstaan er problemen omtrent de huisvesting van de uitgiftepunten van de voedselbanken. De voedselbanken leveren een waardevolle bijdrage aan de armoedeaanpak in Utrecht. Veel...
Los woningnood op, splits woningen

Los woningnood op, splits woningen

Wethouder Jansen presenteerde in juni de nieuwe woonvisie voor de stad. De woningmarkt van nu en die van vijf jaar geleden verschillen erg. Cees Bos, fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht: ” We zien dat de huren uit de pan rijzen. Er moet iets gedaan worden om...
De programmabegrotingen op een rijtje

De programmabegrotingen op een rijtje

Stadsbelang Utrecht grijpt altijd de mogelijkheid om haar mening te geven over de begroting die het college opstelt voor de stad Utrecht voor het komende jaar. Dat gebeurt één keer in het jaar. Meestal in de maand oktober. De begroting laat zien hoe het college samen...

Extra middelbare school nodig in Leidsche Rijn

Volgens de prognose voor het voortgezet onderwijs kampt in 2017 de stad Utrecht met een capaciteitstekort. Voor de hele stad is de prognose dat er in 2028 zo’n 15.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. De telling in 2014 wijst uit dat er nu ruim 12.000...

De Utrechtse ambtenaar uit de lappenmand

Het ziekteverzuim onder Utrechtse ambtenaren is hoog. In Utrecht bedraagt het ziekteverzuim 6,7% terwijl het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland op 3,9 % ligt. Afgezien van het feit dat ziekteverzuim nooit handig is, kost het ook geld.  Onder andere omdat er vaak...