Milieuzone, maar snel weer vergeten?

Veel van de allernieuwste dieselauto’s presteren slecht op de uitstoot van stikstofoxiden. Zelfs slechter dan de oudere modellen onder de soepelere uitstootnormen die vanaf het jaar 2000 golden. Het betekent dat sommige diesels die nu worden verkocht vervuilender zijn...

we staan vierkant achter elk groen voorstel

Lees meer