Showman’s Fair Utrecht: Wederom een financieel fiasco

Vandaag stond de culturele voorziening van Leidsche Rijn centrum op de agenda van de gemeenteraad. Stadsbelang Utrecht heeft in 2016 vragen gesteld over de dramatische bezoekersaantallen en de verwachtingen voor 2017. Tijdens de commissiebehandeling heeft de wethouder...
Stadsbelang tikt wethouder Kreijkamp op de vingers.

Stadsbelang tikt wethouder Kreijkamp op de vingers.

Tijdens de behandeling van het voorstel 2e-technische-begrotingswijziging op 22 september 2016 heeft Stadsbelang Utrecht wethouder Jeroen Kreijkamp stevig op de vingers getikt. Zijn voorstel om 640.000 euro aan verhuissubsidie voor de bibliotheek via een technische...
Utrecht moet panden verkopen tegen marktwaarde.

Utrecht moet panden verkopen tegen marktwaarde.

De gemeente Utrecht heeft veel panden in het bezit waar ze vanaf wil. Dit zijn panden die niet meer gebruikt worden voor de eigen organisatie of waar geen maatschappelijke functies meer in zitten. Dat is mooi, want we kunnen het geld wel gebruiken om de financiële...
De klucht rondom Nieuw Utrecht

De klucht rondom Nieuw Utrecht

Wethouder Paulus Jansen heeft te snel en onnadenkend gehandeld in het dossier Nieuw Utrecht. Waar hij wil afstevenen op een faillissement van deze sportvereniging is hij vergeten het dossier goed te bestuderen. De gevolgen kunnen zijn dat de gemeente bij faillissement...

Een bom onder de financiële positie van de stad

Lees meer
Een einde aan exorbitant hoge lening

Een einde aan exorbitant hoge lening

Het Utrechtse college leent veel , de afgelopen twee jaar hebben zij 327 miljoen extra geleend waarvan 200 miljoen voor lopende rekeningen. Dit alles resulteert in een totale langlopende lening van 1,1 miljard euro eind december 2016. Deze lening is 80% van wat...
Stop met het creditcard-beleid van het Utrechts college

Stop met het creditcard-beleid van het Utrechts college

Keer op keer leent Utrecht miljoenen om financiële tekorten te kunnen opvangen. Dit doen zij in eerste instantie met korte termijnleningen.  Als het totale bedrag van die leningen te groot wordt, dan is het college verplicht om een gedeelte hiervan om te zetten in...

“Utrecht stevent af op faillisement”

Lees meer
De programmabegrotingen op een rijtje

De programmabegrotingen op een rijtje

Stadsbelang Utrecht grijpt altijd de mogelijkheid om haar mening te geven over de begroting die het college opstelt voor de stad Utrecht voor het komende jaar. Dat gebeurt één keer in het jaar. Meestal in de maand oktober. De begroting laat zien hoe het college samen...

De voorjaarsnotas op een rijtje

  De Voorjaarsnota geeft weer hoe het staat met de lopende begroting van de stad. In de nota staan voorstellen tot noodzakelijke wijzigingen in de uitgaven en inkomsten. Hierover wil Stadsbelang Utrecht altijd graag haar mening geven aan het college. Hieronder...