Economie en werk

WETEN EN DOEN WAT WERKT VOOR IEDEREEN

Vaste banen

Nu het weer de goede kant op gaat met de economie, is het tijd om werknemers meer vastigheid te bieden. Stadsbelang Utrecht vindt dat Utrechters recht hebben op een vaste baan. Zonder vaste baan is het moeilijk om een huis te kopen of zelfs te huren.

Stadsbelang Utrecht gaat in Utrecht bijdragen aan meer vaste banen. De gemeente moet hierbij als werkgever het voorbeeld geven. Er moeten meer vaste banen worden aangeboden. Daarvoor kan de vijftig miljoen euro die de gemeente nu uitgeeft aan het inhuren van externe medewerkers gebruikt worden. We stimuleren sociaal ondernemerschap, waarbij ondernemers gevraagd wordt om maatschappelijke doelen als werkgelegenheid, mensenrechten, dierenwelzijn en duurzaamheid te na te streven bij de inkoop, maar ook bij het personeelsbeleid. Stadsbelang Utrecht wil met aanjaagsubsidies initiatieven ondersteunen, die beogen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden.

De gemeente kan met haar sociaal inkoopgedrag ook zorgen voor meer vaste banen. Bij de inkoop van zorg van instellingen en bedrijven kan de eis worden gesteld, dat er minder gebruik mag worden gemaakt van flexibel en tijdelijk personeel.

 

Meer werk, maak er werk van

Stadsbelang Utrecht heeft het initiatief gesteund om nieuwe bedrijven aan te gaan trekken. Dit gebeurt door extra voorzieningen te treffen, die de stad aantrekkelijker maken voor bedrijven.

Bijvoorbeeld door voldoende (uitbreiding van) hotels en een schone en veilige binnenstad. Stadsbelang Utrecht waardeert dat ondernemers, politie, brandweer, gemeente en andere instellingen samenwerken aan veilige en schone winkelgebieden en bedrijventerreinen. Stadsbelang Utrecht wil goedkope bedrijfsruimte voor startende ondernemingen. Bedrijven die een geslaagde start hebben gehad, kunnen vervolgens terecht in bedrijfsverzamelgebouwen. We zijn trots op het Utrechtse Sciencepark in de Uithof, met onze universiteit en hogeschool. Ons beleid richt zich op versterking van de bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven uit kansrijke economische sectoren. Nieuwe sectoren zoals nieuwe energie (bijvoorbeeld warmtepompen), circulaire economie (eindproducten weer gebruiken als grondstof), zelfzorg en zorg op afstand (vanwege het verdwijnen van de verzorgingstehuizen) en internet- en gegevensverwerkende bedrijven. De nieuwe werkgelegenheid moet ook kansen bieden aan minder geschoolde werknemers.

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen zich inzet om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Als het aanbod niet aansluit bij jouw werkervaring of kennis, dan moet de gemeente zorgen voor bijscholing of omscholing. Utrechters zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de juiste opleiding om wel aan het werk te komen of te blijven.

 

Toerisme en evenementen

Utrecht is een prachtige stad, die veel toerisme en evenementen aantrekt. Stadsbelang Utrecht wil dit graag zo houden, als dit niet ten koste gaat van Utrechters. Financieel moet het voor Utrecht positief zijn en voor Utrechters een meerwaarde hebben. De stroom toeristen moet geld en werkgelegenheid in het laatje brengen. Utrecht is voor de Utrechters. De binnenstad is al erg druk, die moet goed bereikbaar blijven voor Utrechters. Hetzelfde geldt voor de vele parken die wij hebben. Een evenement in een park moet niet ten koste gaan van de flora en fauna. Ook mag het niet zorgen voor overlast van omwonenden.

Samen met Utrecht Marketing heeft de gemeente de opgave om evenementen te organiseren, die aansluiten bij de wensen van Utrechters. Ons doel is om meer evenementen te organiseren voor Utrechters. Wetenschappelijke congressen passen het liefst bij de keuze van de nieuwe kansrijke sectoren en het belang van de universiteit. Het budget voor de stadspromotie mag omhoog van Stadsbelang Utrecht.

 

Niet meer winkels en horeca

Stadsbelang is kritisch waar het gaat om uitbreiding van het winkel- en horecabestand. De Utrechtse binnenstad heeft al genoeg winkels, en restaurants (met terrasjes). Uitbreiding daarvan leidt tot verschraling van het aanbod, failliete horecaondernemers en nog meer drukte. Men moet als Utrechter gewoon op stoepen of door straatjes kunnen lopen zonder gedwongen te worden op de rijweg te lopen doordat een terras de stoep verspert. Een andere bron van ergernis zijn bedelaars in het centrum. Stadsbelang Utrecht wil een eind maken aan het bedelen.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht