Duurzaamheid

Samen zoeken naar alternatieven

Stadsbelang Utrecht wil realiteitszin in klimaatambities.

De weg naar een klimaat- of CO2-neutraal Utrecht is er één van onoverkomelijke hobbels.

Alleen al om per 2027 400.000 ademende Utrechters te neutraliseren moeten 7,3 miljoen volwassen
bomen worden gepland. Onmogelijk dus.

Utrecht moet zich echter wel conformeren aan het Parijse klimaatakkoord, maar wat Stadsbelang
Utrecht betreft niet tegen elke prijs.

Stadsbelang Utrecht wil extra inzet op haalbare en betaalbare energiebesparing.

De meest kostenefficiënte investering is investeren in isolatie. Dit geeft gelijk een lager verbruik en
een lagere energierekening. Utrecht moet dit stimuleren bij particulieren en opleggen bij
bedrijfspanden en verhuurders.

Stadsbelang Utrecht wil af van de dwang en drang. Niet verplicht van het gas af en niet verplicht
aan de stadsverwarming.

Het huidige college wil de komende acht jaar zo’n 40.000 Utrechtse huishoudens dwingen om van
het gas af te gaan. Dit zal tevens gepaard gaan met de overstap naar stadsverwarming. Woningen en
installaties moeten worden omgebouwd. Woningen moeten worden voorzien van isolatiepakketten.
Om dit te realiseren dienen al gauw meerdere tienduizenden euro’s per woning te worden
geïnvesteerd. Daarnaast is de vraag wat de verbouwing oplevert.

De Utrechter krijgt in ieder geval geen lagere woonlasten, stadsverwarming is net zo duur of duurder
dan het verwarmen met een gasgestookte CV-ketel.

Stadsbelang Utrecht is van mening dat de gemeente Utrecht de Utrechter niet moet dwingen om van
het gas af te gaan en al helemaal niet de overstap te maken naar stadsverwarming. Naast het
alternatief van elektrisch of een elektrische warmtepomp is het nog even wachten tot betaalbaar
CO2 neutraal waterstofgas een beter alternatief biedt.

Stadsbelang Utrecht wil keuzevrijheid voor de Utrechters, daarom is het afkoppelen van het gasnet
en het opruimen van de gasleidingen niet aan de orde.

Stadsbelang Utrecht wil CO2-neutrale warmte voor de stadsverwarming. Zo snel mogelijk af van de
aanwezige biomassacentrales en ook geen nieuwe biomassacentrales op Utrechts grondgebied.

Verduurzaming van de stadsverwarming van Eneco is topprioriteit. Eneco is bezig de
warmteproductie op een andere wijze vorm te geven. Het schiet vooralsnog niet op, temeer daar
Eneco de aardwarmteprojecten op de lange baan heeft geschoven of afbesteld. In het verleden heeft
Eneco ondanks protest van Stadsbelang Utrecht gekozen om een deel van de benodigde warmte via
een gesubsidieerde biomassawarmtecentrale te stoken.

Biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan gascentrales en zelfs meer dan kolencentrales. Ook
stoten biomassacentrales veel fijnstof en stikstof uit. Toch wordt deze vervuilende energiesoort
gesubsidieerd en komt een groot deel van stadswarmte van biomassa.

Stadsbelang Utrecht wil best energie opwekken, maar geen windmolens in de gemeente Utrecht.

Windmolens wekken in verstedelijkt gebied zoals Utrecht meer nadelen op dan voordelen.

Windmolens zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, laagfrequente trillingen,
waardedaling van woningen en gezondheidsklachten van omwonenden. Windmolens beperken de
mogelijkheid om woningen te bouwen. Die nadelen wegen niet op tegen het feit dat windmolens
elektriciteit opwekken.

Stadsbelang Utrecht vindt kernenergie een schone energiebron. Het is goed dat het nieuwe
kabinet kernenergie opneemt in de energiemix voor het realiseren van de Nederlandse
energieopwekkingsopgave.

Stadsbelang Utrecht vindt de keuze voor kernenergie en het gebruik van gas tot de datum van
gereedkomen van de centrale de CO2-reductie in 2040 effectiever en efficiënter naderbij brengt.

Stadsbelang Utrecht vindt dat initiatieven op het gebied van geothermie, zonthermie,
aquathermie, waterstof en nucleaire energie extra steun verdienen.

Er zijn in de gemeente Utrecht en omgeving allerlei duurzame energiesoorten te realiseren. De
gemeente zal hier extra aandacht voor moeten hebben en initiatiefnemers zo mogelijk proberen te
faciliteren.

Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in de bijdrage aan
duurzaamheid. Denk daarbij aan meer zonnepanelen op gemeentedaken, alle straatlantaarns vóór
2026 voorzien van ledlampen en minder energie verbruiken in gemeentegebouwen. Het is niet uit te
leggen aan de Utrechter dat er verwacht wordt dat zij verduurzamen, terwijl de gemeente zelf
achterblijft.

Stadsbelang Utrecht wil dat de WHO-normen als standaard voor geluidshinder worden
aangehouden bij nieuwbouwontwikkelingen.

Utrecht zal gaan werken met gedifferentieerde geluidsnormen bij nieuwbouwprojecten. De
standaard is de WHO-norm voor gewone werken. Voor funderings- en bijzondere werken zal een
gemeentelijke norm gelden.

 

Stadsbelang Utrecht wil dat er wordt afgezien van handlichting bij geluidshinder aan de gevel.
Desnoods minder bouwen.

In de Merwedekanaalzone wordt (door het selectief hanteren van de norm voor doorgaande wegen)
de hand gelicht met geluidshindernormen aan de gevel. Dit om maar zoveel mogelijk woningen te
kunnen bouwen. Ook op andere plekken is bij het juist hanteren van de geluidshindernormen sprake
van een te hoog geluidsniveau.

Door minder hoog te bouwen en woningen beter te verspreiden minimaliseren we geluidshinder.

Stadsbelang Utrecht wil doorgaan met de inzet op circulariteit.

Stadsbelang Utrecht vindt dat particuliere initiatieven het voortouw moeten nemen. De gemeente
steunt slechts indien gevraagd. Het uitgangspunt is dat de initiatieven selfsupporting moeten zijn.

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Recente artikelen

Stadsbelang Utrecht verwelkomt Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee! Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. [...]
Lees verder

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]
Lees verder

Deel

Simpel, Duidelijk en Utregs.
Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
© 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
Gemaakt door Bridge Marketing

Stadsbelang nieuwsflitsen

Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.