Duurzaamheid

Samen zoeken naar alternatieven

Energierekening omlaag

De kosten van energie als gas en licht maken een steeds groter deel uit van de huisvestingskosten. Veel voorlichting moet worden gegeven aan bewoners om die kosten zelf omlaag te brengen.

 

Verplicht van het gas af?       

Stadsbelang Utrecht is voorstander van het reduceren van het gebruik van gas. Dat betekent dat wij samen met bewoners willen kijken naar alternatieven. Voor de gemeente ligt hier een adviserende rol. Het opleggen van deze wil aan inwoners past niet bij onze partij. Voorlichting over goede isolatie en andere energiebesparende mogelijkheden vormen ook onderdeel van een duurzame verwarmingswijze.

 

Wat gaat dat kosten?

Bij de keuze voor elektrische verwarming zijn zonnepanelen noodzakelijk. Daarnaast is goede woningisolatie minstens zo belangrijk. Woningen die aangesloten zijn op stadsverwarming zijn afhankelijk van het warmteaanbod van Eneco. Deze wil overgaan tot lage temperatuurverwarming, dat dwingt bewoners tot de aanschaf van een andere verwarmingsinstallatie en een dik isolatiepakket. Voor oudere woningen kan er zelfs behoefte zijn aan een andere gevel. Voor de kosten van deze voorzieningen, soms wel € 50.000,- per woning, moet de gemeente een oplossing bieden. Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente hierin een actieve rol gaat spelen met laagrentende leningen.

 

Stadsbelang Utrecht en duurzaamheidsdoelen.

Iedereen weet dat het anders moet. Meer CO₂ in de lucht zorgt voor afname van de luchtkwaliteit in de stad en op den duur afname van het leefplezier. Stadsbelang Utrecht wil actief meedoen met het reduceren van de hoeveelheid CO₂ in Utrecht. Wij geloven in de mogelijkheden om de uitstoot per inwoner sterk terug te dringen. Wat niet helpt is het explosief laten toenemen van het aantal inwoners binnen de stad Utrecht. Het huidige stadsbestuur wil het aantal inwoners laten groeien met 61.000 inwoners tot 2030. De extra CO₂-uitstoot, die dat met zich meebrengt kan niet gecompenseerd worden. Stadsbelang Utrecht wil naar een duurzame toekomst, maar wel op basis van haalbare doelen met de huidige Utrechters als uitgangspunt.

 

Overtuigen en steunen

Stadsbelang wil dat Utrechters meedoen met zorgen voor het milieu. Door voorlichting en sturing laten we het aan inwoners zelf over om de woningen tot een betere energieprestatie te brengen. Woningen met lage labels zijn straks moeilijker te verhuren of te verkopen, of simpelweg minder waard. Wij steunen het plaatsen van meer zonnecollectoren en daarnaast vindt Stadsbelang Utrecht, dat we eerst het warmtegebruik moeten terugbrengen door isolatie van de woningen en dan pas aan de verwarmingswijze van die woningen moeten gaan werken. Naast voorlichting zijn wij voor laagrentende leningen voor inwoners, om een dergelijke overgang te kunnen bekostigen.

De gemeente kan en moet de woon coöperaties dwingen en controleren voor het verbeteren van de slecht geïsoleerde sociale woningen, die veelal ook in slechte staat zijn. Deze dienen binnen redelijk termijn energiezuiniger en opgeknapt te worden.

 

 

Biomassa CO-neutraal?

Utrecht wil de stadsverwarming ook van het gas af hebben. Als alternatief voor de stadsverwarming is een biomassawarmtecentrale gebouwd op industrieterrein Lage Weide. De centrale is in feite een megagrote warmteketel, gestookt op houtsnippers en plantenresten. Deze vorm van verwarming is slechts een tijdelijke oplossing en verre van CO₂-vriendelijk. Stadsbelang Utrecht ziet veel betere alternatieven voor CO₂-reductie. Windmolens, zonnecollectoren en aardwarmte leveren namelijk geen CO₂-uitstoot. Een ander duurzaam alternatief is aardwarmte. In de omgeving (o.a. in Pijnacker en de Wieringermeer) is water met een temperatuur van rond 100 graden op drie kilometer diepte beschikbaar. Dit water wordt opgepompt, gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen en erna wordt het weer teruggepompt. Dat moet ook in Utrecht kunnen. We zien ook toekomst in lagetemperatuurverwarming, maar die vereist vloer- en wandverwarming en dikke isolatiepakketten. Deze soort verwarming kan Utrecht beter meenemen in de (eisen voor) nieuwbouw.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht