Het Utrechtse college wil een tweede grote opvanglocatie voor asielzoekers in Utrecht mogelijk maken. Daarom bespreekt de raad op 17 september 2020 de kaders voor de mogelijke realisatie van een dergelijke opvanglocatie welke maximaal 300 asielzoekers zou kunnen huisvesten.

Tegelijkertijd heeft staatsecretaris Broekers-Knol op 14 september jongstleden aangegeven dat zij aparte opvanglocaties gaat regelen voor kansarme asielzoekers, dit onder een sober regime. Ze wil Nederland onaantrekkelijk maken voor veiligelanders (asielzoekers uit een veilig land van herkomst) en vreemdelingen die in een andere lidstaat van de Europese Unie reeds internationale bescherming genieten. Deze groepen kansarme asielzoekers zullen in aparte vleugels van bestaande opvanglocaties worden gehuisvest of in nieuwe gebouwen. Ze zullen ook geen leefgeld meer ontvangen. Voor de brief, lees hier>

Stadsbelang Utrecht maakt zich zorgen, omdat wethouder Maarten van Ooijen met deze plannen geen rekening heeft gehouden in zijn raadsvoorstel. Zonder kaders omtrent echte vluchtelingen en mensen die hier niet horen wordt Utrecht een speelbal van het Rijk en hebben echte vluchtelingen en Utrecht het nakijken. Stadsbelang Utrecht wil veiligelanders en uitgeprocedeerde asielzoekers niet huisvesten en al helemaal niet in groepslocaties voor gelijkgestemden. Stadsbelang Utrecht heeft hiervoor een amendement ingediend. Voor het amendement, klik hier>.

Stadsbelang Utrecht commissielid Kenneth de Boer: “Als we kijken naar intimidatie, geweld en diefstal binnen de opvanglocaties zijn het vooral de veiligelanders, veelal Noord-Afrikanen uit Algerije en Marokko, die problemen veroorzaken. Als je deze gasten bij elkaar zet en geen leefgeld meer geeft, zal dit alleen nog maar erger worden, zeker als zij in hetzelfde complex of op hetzelfde terrein worden gehuisvest waar de echte vluchtelingen ook wonen.

Maar ook in de samenleving veroorzaken de veiligelanders veel ellende. We zien regelmatig berichten over groepen criminele veiligelanders, die zich schuldig maken aan winkeldiefstal, fietsendiefstal, mishandelingen, zakkenrollerij, steekincidenten, zwartrijden, etc. Als je al begint met ze in een aparte groep te zetten en geen leefgeld geeft, gaat het van kwaad tot erger. Dan gaan ze in groepen roven en geweldsdelicten plegen. We zien dat dit in andere delen van Nederland al de regel is, Utrecht zal hier echt niet de uitzondering op worden.”

Fractievoorzitter Cees Bos van Stadsbelang Utrecht: “Wat de staatssecretaris nu voorstelt en Utrecht zal moeten uitvoeren, zal leiden tot veel ellende, zowel voor de echte vluchtelingen alsook voor de Utrechtse samenleving. Alles moet er op gericht zijn deze veiligelanders en uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten, laat ze niet verdwijnen in de illegaliteit, huisvest ze in een gesloten uitzettingscentra op afgelegen locaties, totdat ze vrijwillig of gedwongen vertrekken.”