De gemeente Utrecht heeft een nieuwe burgemeester, Stadsbelang Utrecht is hier blij mee!

Op 10 november 2020 droeg de Utrechtse gemeenteraad Sharon Dijksma voor als opvolger van Jan van Zanen. De komende jaren zullen wij – Stadsbelang Utrecht – nauw samenwerken met haar en blijven wij ons best doen om Utrecht een betere stad te maken voor alle Utrechters.

De combinatie van Sharon’s bestuurlijke ervaring met haar kennis en kunde kan van toegevoegde waarde zijn op de complexe vraagstukken die voor ons liggen. De roerige tijd waar Utrecht zich momenteel in bevindt is gebaat bij een krachtig leider, welke het college kan leiden richting de toekomst.

Met het oog op de toekomst wil burgemeester Dijksma de inwoners verbinden en versterken en daarmee Utrecht nóg beter positioneren. Ze ziet kansen en uitdagingen voor Utrecht. De Vertrouwenscommissie gaat er vanuit dat Sharon Dijksma laat zien wat ze doet ten dienste van Utrechters.

Fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht Cees Bos: “Tevreden kijken wij terug naar het functioneren van de interim burgemeester Peter den Oudsten. Wij hopen met Sharon Dijksma een burgemeester te krijgen die uitmunt op het veiligheidsdossier, zich zal ontwikkelen tot een waardig opvolger van de vele burgemeesters die haar zijn voorgegaan. Zich zal ontwikkelen tot een goede burgermoeder.”

Hans Oosters – commissaris van de Koning van Utrecht – zal de aanbeveling van de gemeenteraad doorsturen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het Koninklijk Besluit zal voorbereiden. Na het besluit zal Dijkstra officieel benoemd worden als de burgemeester van Utrecht.

Wij verwelkomen Sharon Dijkstra als burgemeester van onze mooie stad en verheugen ons op de goede samenwerking!