jeroen-kreijkamp

Tijdens de behandeling van het voorstel 2e-technische-begrotingswijziging op 22 september 2016 heeft Stadsbelang Utrecht wethouder Jeroen Kreijkamp stevig op de vingers getikt. Zijn voorstel om 640.000 euro aan verhuissubsidie voor de bibliotheek via een technische wijziging er doorheen te kunnen jassen kon eenvoudigweg niet zonder kritiek van de raad uitgevoerd worden.

Geen technische wijziging maar een politiek voorstel
Aangezien hier een politiek besluit van de raad aan ten grondslag had moeten liggen heeft Stadsbelang Utrecht gemeend dit onderdeel van het voorstel uit het voorstel te moeten schrappen. Hiervoor hebben wij een amendement ingediend, waarbij wij gelijk onze bezwaren t.a.v. deze subsidieverstrekking hebben aangegeven.

Toen bleek dat er onvoldoende steun uit de raad was heeft Stadsbelang Utrecht dit omgezet naar een door de SP gesteunde motie die het college wel kon overnemen. De conclusie was helder, er had politieke besluitvorming aan ten grondslag moeten liggen. De wethouder erkende dit in tweede termijn en heeft de motie overgenomen. In antwoord op vragen van de SP en VVD heeft de wethouder aangegeven dat hij dit niet meer op deze wijze gaat doen en dat hij dergelijke voorstellen voortaan in een raadsvoorstel, bij de programmabegroting of voorjaarsnota zal opnemen. Niet meer doen dus, wethouder!