Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad.

We laten een enorm intensieve periode van regulier raadswerk, het samenstellen van het verkiezingsprogramma én de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen, achter ons.

Dankzij onze kiezers blijven wij deel uitmaken van de gemeenteraad. In samenwerking met de andere partijen blijven we op onze speerpunten sturen vanuit het thema “Iedereen doet mee!”.

Tot slot bedanken wij iedereen voor het vertrouwen in Stadsbelang Utrecht en jullie stem!