SBU is verheugd dat het de commissaris van de Koning, Hans Oosters gelukt is om een passende waarnemer te vinden voor de vrijvallende functie van burgemeester van Utrecht. Dit in de persoon van Peter den Oudsten, die met zijn ruime ervaring in het burgemeestersambt, de komende zes maanden voor behoud van bestuurlijke continuïteit gaat zorgen.

Utrecht zit in een roerige tijd, leiderschap is gewenst.
Utrecht zit op dit moment met complexe vraagstukken als het gaat om de gevolgen van het Coronavirus. Een grote crisis, welke velen van ons nog nooit hebben meegemaakt. Deze crisis brengt grote onzekerheden in onze samenleving en slaat grote gaten op het gebied van volksgezondheid, veiligheid en werkgelegenheid. Deze crisis hakt in op de gemeentefinanciën, hakt in op de mogelijkheid om er als gemeentebestuur te zijn voor de Utrechters in nood.

Cees Bos, fractievoorzitter van SBU: “Wat dat betreft, is het een aderlating om afscheid te nemen van de huidige burgemeester Jan van Zanen. Want hij is een krachtig bestuurder, die verbindt. De voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, welke een krachtige lobby voert voor meer armslag voor Utrecht, om te kunnen doen voor de samenleving wat nodig is. Een burgervader die er is voor de Utrechters. Zo’n burgemeester heeft Utrecht nodig!”.

Werven van een nieuwe burgemeester
Om een burgemeester te vinden die aan een dergelijk profiel voldoet of op korte termijn kan voldoen moeten we als raad, als stadsbestuur, gaan bepalen welke kerncompetenties een mogelijke opvolger moet hebben. Moeten we gaan bepalen wat voor een soort burgemeester past bij de karakteristieken van onze mooie stad. Moeten we gaan bepalen welke opdracht en aandachtspunten we gaan meegeven voor de komende zes jaar.  In dat proces zitten we nu. We moeten een profielschets gaan vormgeven, dit samen met de aandachtspunten gaan vaststellen, er moet een vertrouwenscommissie worden benoemd. Het wervingstraject moet worden doorlopen. Dit vereist tijd, inspanning en een zorgvuldige sollicitatieprocedure.

Waarnemend burgemeester, bestuurlijke continuïteit
Geconfronteerd met het voortijdige vertrek van Jan van Zanen per 1 juli 2020 heeft de Utrechtse gemeenteraad, samen met de commissaris van de Koning Hans Oosters er voor gekozen een waarnemer voor zes maanden aan te stellen, zodat wij in de tussentijd op zoek kunnen gaan naar een waardig opvolger van Jan van Zanen.

Een waardig opvolger welke als burgemeester zijn sporen heeft verdient in een grote stad. Een burgemeester die de reeds eerder de voorzittersrol van een veiligheidsregio op zich heeft genomen, een burgemeester die ook moeilijke situaties heeft gekend, in staat is gebleken een bestuurder te zijn, die de stad ook door roerige tijden kan leiden. Een burgemeester die Utrecht de bestuurlijke continuïteit kan bieden. Die denken we gevonden te hebben in de persoon van Peter den Oudsten, voormalig burgemeester van Groningen, Leeuwarden, Enschede en Meppel. Een man die blijk heeft gegeven, de kennis en kunde te bezitten op de gebieden die wij als raad nodig achten. Een man die voldoet aan het gewenste waarnemingsprofiel, welke wij mee hebben gegeven aan de commissaris van de Koning.

“Wij verwelkomen Peter den Oudsten als waarnemend burgemeester van onze mooie stad en verheugen ons op de goede samenwerking”, aldus Cees Bos, fractievoorzitter van SBU.