Ruimtelijke Strategie: Niet groeien omdat het moet, maar groeien als het kan.

Ruimtelijke Strategie: Niet groeien omdat het moet, maar groeien als het kan.

Grootse plannen kosten grote bedragen! Het stadsbestuur doet er goed aan een duurzame koers te gaan varen bij de voorgestelde investeringen in ruimtelijke plannen. Dit betekent wat Stadsbelang Utrecht betreft: “niet groeien omdat het moet, maar groeien als het kan”.

Ruimtelijke strategie kost 1,1 miljard euro
Bij de raad-behandeling van de programmabegroting 2017 zal onder andere het raadsvoorstel Ruimtelijke strategie en investeringstrategie 2016 voorliggen ter besluitvorming. In dit voorstel staan de plannen en de kosten van de ambitie van het stadsbestuur om in te zetten op gezonde groei van de stad, waar plek is voor 400.000 inwoners.

De hierbij behorende ruimtelijke opgaaf vertaalt zich in meer woningen in de stad, in verdichting, in hoogbouw in bijvoorbeeld woningen in de Merwedekanaalzone. Deze ambitie vertaalt zich in investeringen in bereikbaarheid en infrastructuur, investeringen in de openbare ruimte en groen, in scholen, etc en maatschappelijke voorzieningen. Om een gezonde groei te kunnen verwezenlijken zal er minimaal 1,1 miljard euro nodig zijn. Dit bedrag zal door de overheid en marktpartijen moeten worden opgebracht.

Investeren met geleend geld!
En daar ligt het probleem, want de gemeente Utrecht heeft geen geweldig trackrecord als het om kosten en de beheersing daarvan. Zo hebben de investeringen in het actieve grondbeleid van Utrecht de gemeente de afgelopen jaren zo’n 200 miljoen euro gekost. En zo kost de gemeentelijke investering in het meerjarenprogramma Bereikbaarheid Utrecht in totaal zo’n 500 miljoen euro. Geld dat we als gemeente hebben gefinancierd door te lenen. Dit resulteert in een oplopende gemeenteschuld, die aan het eind van 2017 zo’n 1,2 miljard euro bedraagt. Dit is zo’n 3.400 euro per Utrechter.

“Het wenkend perspectief voor de stad is er een van oplopende schulden, dit omdat we de groei financieren met geleend geld en omdat het Utrechtse gemeentebestuur een broertje dood heeft aan aflossen”, aldus Stadsbelang Utrecht fractievoorzitter Cees Bos.

Geld uitgeven dat je hebt en een plafond aan de Utrechtse schuld
We moeten ervoor zorgen dat we de groei van de stad niet ten koste laten gaan van de Utrechtse bevolking. Daarom moeten de investeringen in de stad, zo veel mogelijk gedragen worden door Europa, door de Rijksoverheid, provincie en marktpartijen. geld-lenen-kost-geld Als de stad moet investeren, dan moet dit betaald worden met geld op de bank niet met geld van de bank, want hierdoor kunnen investeringen in andere beleidsterreinen in gevaar komen. Hierdoor betaald uiteindelijk de Utrechter de rekening.

Stadsbelang Utrecht fractievoorzitter Cees Bos: “Wat Stadsbelang Utrecht betreft stellen we een langjarig plafond in aan de Utrechtse schuldenberg. Deze mag wat ons betreft niet boven de 80% van het Utrechtse begrotingstotaal (het totaal aan jaarinkomsten). Dit moet genoeg zijn om de investeringen te kunnen doen. Om dit te kunnen borgen heeft Stadsbelang Utrecht bij de Voorjaarsnota 2016 een amendement ingediend die het niet haalde. Wij blijven met voorstellen komen”.

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.