De uitkomst van de Utrechtse rekenkamer over de bouw en exploitatie van het muziekpaleis Vredenburg was te verwachten en is beschamend. De afgelopen jaren was er telkens wel weer een teken aan de wand dat het niet goed zat. Het project is maar duurder en duurder geworden. De fractie van Stadsbelang Utrecht is blij dat er nu duidelijkheid is en dat er concrete aanbevelingen liggen.

Fractievoorzitter Cees Bos:”Een les die getrokken kan worden is dat afstand behouden moet worden tussen de rol die het college heeft en de rol van het bestuur van de stichting. Een andere les is wellicht dat er de verkeerde mensen op de verkeerde positie terecht zijn gekomen. Ik heb het dan over onbekwaam management dat er voor heeft gezorgd dat zaken verkeerd zijn gaan lopen. Het aanstellen van een directeur die de exploitatie beter kan bestieren zouden wij geen gekke gedachte vinden.”

Stadsbelang vindt dat wethouder Jongerius verantwoordelijkheid dient te nemen en paal en perk dient te stellen aan de subsidie die het ‘tranenpaleis’ ontvangt.

Artikel AD/UN 4 november 2015